Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Acordare ajutor social

Descriere procedură
Ajutorul social se acordă lunar, în completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat. Plata ajutorului social se asigură de către Agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială Constanţa, din bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

Pentru sumele acordate sub formă de ajutor social, una din persoanele majore apte de muncă din familie trebuie să presteze lunar, acțiuni sau lucrări de interes local, pentru toți membrii familiei, fără a se depăși regimul normal de lucru; neîndeplinirea acestei obligații atrage suspendarea ajutorului social, iar dacă în 3 luni de la suspendare nu se îndeplinește această obligație, plata ajutorului social încetează.
Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Strada Unirii, nr. 104, Constanta
Telefon: 0341 180 102
E-mail: office.spas.cta@gmail.com

Instituţia responsabilă
Directia Generala de Asistenta Sociala Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Cerere către PrimarPersoanele care nu au în plată un alt beneficiu social (ex. Alocație pentru susținerea familiei, ajutor pentru încălzire) completează Anexa nr.1 la H.G. - Anexa nr.1Atasament
2Cerere către PrimarPersoanele care  primesc un alt beneficiu social (ex. Alocație pentru susținerea familiei, ajutor pentru încălzire)  vor completa Anexa nr.2 la H.G. - Anexa nr.1aAtasament
3Buletin / Carte de identitateAl titularului precum și a celorlalți membri de familie cu vârsta de peste 14 ani (copie și original).Atasament-
4Certificat de nașterePentru toți membri familieiAtasament-
5certificat de căsătorieDacă este cazul.Atasament-
6Certificat de decesDacă este cazul.Atasament-
7Adeverință de venitEliberată de Agenția fiscală.Atasament-
8Certificat de atestare fiscalăEliberat de Serviciul public de impozite și taxe locale.Atasament-
9Act doveditor privind proprietatea/contract închiriereAtasament-
10Hotărâre de divorț/hotărâre de încredințare minor/hotărâre de adopție/hotărâre privind obligația legală de întreținereCopie și original.Atasament-
11Dovada faptului că sunteți în evidența Agenției Teritoriale pentru Ocuparea Forței de MuncăPersoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activități vor prezenta dovada faptului că sunt în evidența Agenției Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru încadrarea în muncă şi nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire profesională /certificat pentru atestarea pierderii capacității de muncă (inclusiv talon de ajutor special).

Dovada eliberată de către A.J.O.F.M - Constanța / certificat pentru atestarea pierderii capacității de muncă (decizia medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei județene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru pensionarii de invaliditate; certificatul emis de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, pentru persoanele cu handicap;certificatul medical de constatare a capacității de muncă, emis de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei județene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru persoanele cu afecțiuni cronice invalidante şi care nu sunt asigurate în sistemul public de pensii;adeverință medicală emisă de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist, pentru persoanele cu afecțiuni ce determină incapacitate temporară de muncă.
Atasament-
12Adeverință de elev/studentSe va menționa dacă primește sau nu bursa, tipul și cuantumul acesteia.
Atasament-
13Acte doveditoare privind veniturile realizate în familie+ bonuri valoriceTalon de plată ajutor de șomaj, alocație de sprijin, adeverință cu salariul brut și net, talon sau adeverință de pensie, talon alocație de stat.Atasament-
14Adeverință privind terenurile arabile deținute și veniturile aferenteDe la locul nașterii.Atasament-
15Adeverință din care sa reiasă că nu beneficiază de ajutor social, eliberată de către primăria de domiciliu.Pentru membri familiei care au domiciliul sau reședința în alta localitate.Atasament-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Dispoziție privind acordarea/respingerea ajutorului social, care va fi comunicată și către solicitanți.Document-
2Ancheta socialăDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea 416/2001privind venitul minim garantat
2Ordonanta nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
3LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
4LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*)privind transparenţa decizională în administraţia publică*)

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.