Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Emitere Autorizatie de Construire/Desfiintare

Descriere procedură
Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire, inclusiv anexa – se utilizează formularul-model F.8 “CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare”

Taxă emitere autorizație de construire:
- 0,5% din valoarea devizului de calcul pentru clădiri rezidențiale sau cladiri-anexă;
- 1% din valoarea devizului de calcul pentru alte construcții decât cele rezidentiale (alte destinații);

Taxă emitere autorizație desființare:
- 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe cladiri.

Taxă arhitectură:
- 0,05% din valoarea devizului de calcul.

Odata cu depunerea cererii pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, solicitantul va face dovada achitarii taxelor.

Plata se poate face online prin contul RO 75TREZ69121160203XXXXX, C.U.I. 4350645, prin TREZORERIA Focsani pentru taxele de autorizare.
Structura care se ocupa de cerere este Serviciul Urbanism.
Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis, Focsani
Telefon: 0237 236 000
E-mail: primarie@focsani.info
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Focsani,Județ VRANCEA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
7 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Copie C.I., C.U.I. – solicitant
Atasament-
2Cerere-tip (Formularul F.8) completată integral si corect (elemente de identificare, scopul solicitării) si opis lucrareCerere tip – formular F.8Formular predefinit
3Taxa emitere autorizatie construire/desfiintare
Taxă emitere autorizație de construire: 0,5% din valoarea devizului de calcul pentru clădiri rezidențiale sau cladiri-anexă; 1% din valoarea devizului de calcul pentru alte construcții decât cele rezidentiale (alte destinații);
Taxă emitere autorizație desființare: 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe cladiri.
Document informativ-
4Certificatul de urbanismAflat in perioada de valabilitateDocument informativ-
5Dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţiidocument legalizatDocument informativ-
6Documentaţia tehnică – D.T.In două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la emitent şi un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiaruluiDocument informativ-
7Avizele si acordurisolicitate prin certificatul de urbanismDocument informativ-
8Taxă arhitectura - doar pentru emiterea autorizației de construire
0,05% din valoarea devizului de calcul.

Document informativ-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Autorizatie de construire Document-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile si completarile ulterioare
2Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 (actualizat) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificat prin Ordin MDRL nr.1867/2010.
3Legea nr 50 din 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
4Hotararea Guvernului nr. 525/1996

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.