Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Prelungire Certificat de Urbanism

Descriere procedură
Pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism se completeaza si se depune la emitent o cerere-tip (potrivit Formularului - model F.7 - CERERE pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism) insotita de certificatul de urbanism emis, in original. Cererea pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism se depune cu 15 zile inaintea expirarii datei de valabilitate a acestuia.

Odata cu depunerea cererii de prelungire a valabilitatii certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitarii taxei de prelungire a acestuia.

Plata se poate face online prin http://www.ghiseul.ro sau prin OP in contul RO 75TREZ69121160203XXXXX, C.U.I-4350645, in TREZORERIA Focsani.
Structura care se ocupa de cerere este Serviciul Urbanism.
Căi de atac
In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.
Date de contact
Adresa: Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis, Focsani
Telefon: 0237 236 000
E-mail: primarie@focsani.info
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Focsani,Județ VRANCEA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
7 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Cerere-tip (Formularul F.7) completată integral si corect (elemente de identificare, scopul solicitării) si opis lucrare

Cerere tip – formular F.7

Formular predefinit
2Certificat de urbanismScan cuprinzand certificatul de urbanism pentru care se doreste prelungireaDocument informativ-
3Taxa prelungire certificat de urbanism.

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism

Document informativ-
4Copie C.I., C.U.I. – solicitant
Document informativ-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Cerrtificat de Urbanism cu valabilitate prelungitaDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile si completarile ulterioare
2Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 (actualizat) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificat prin Ordin MDRL nr.1867/2010.
3Legea nr 50 din 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.