Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Procedura privind eliberarea autorizației-licență neexclusive pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual (scop lucrativ) - Dec.10/2016.

Descriere procedură
Conform art. 130 alin. 1lit. a din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe „organismele de gestiune colectivă au următoarele obligaţii: a) să acorde autorizaţii neexclusive utilizatorilor, la cererea acestora, efectuată înainte de utilizarea repertoriului protejat, în schimbul unei remuneraţii, prin licenţă neexclusivă, în formă scrisă”. 

Pentru comunicarea publică a fonogramelor și a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual (scop lucrativ), persoanele juridice si PFA au obligatia de a încheia autorizații-licență neexclusivă cu CREDIDAM și de a achita remunerațiile datorate conform metodologiilor în vigoare (în speță decizia ORDA nr.10/2016 modificata prin decizia ORDA nr.120/2016 si incheierea CAB din 15.03.2017) si decizia ORDA nr.60/2019. Utilizatorii cărora li se aplică prezenta procedură sunt: organizatorii de spectacole, discoteci, DJ, sali gimnastica/aerobic etc.
Căi de atac
In caz de litigiu sunt aplicabile dispozitiile de drept comun, vezi http://credidam.ro/wp/comunicare-publica/
Date de contact
Adresa: Str. C.A. Rosetti, nr. 34, Sector 2, Bucuresti
Telefon: 021 307 92 00
E-mail: office@credidam.ro
Instituţia responsabilă
CREDIDAM (Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti),Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani
Termen de completare dosar
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Factura proformaSe emite pentru perioada indicata in conventie, impreună cu un exemplar al Convenție.Document scanat-
2Dovada platiiOP, extras de cont cu care a fost achitata factura proforma.Document scanat-
3Factura fiscalaDocument scanat-
4Acte justificative cu caracter financiar-contabil pentru fiecare lună de plată (balanţe analitice, bilanţuri contabile). In vederea justificării sumelor declarate şi a verificării remuneraţiei calculate lunar.Document scanat-
5Lista fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual comunicate public.playlistDocument scanat-
6Orice document justificativ din care să reiasă suprafața în care se difuzează fonograme/prestații artistice în domeniul audiovizualIn cazul salilor de dans/balet.gimnastica/aerobic/zumba.Document scanat-
7Declarație utilizatori – Comunicare publică 10 și 120/2016 V2Se completează, semnează, stampileaza. se indica toate punctele de lucru ale societății, unde se comunica public fonograme/prestații AVFormular predefinit
8Anexa declarație Se compleaza punctele de lucruFormular predefinit
9Convenție – Comunicare publică 10 și 120/2016 V2

Se completează/ semnează/ ștampilează în vederea obţinerii autorizaţiei/licenţei neexclusive pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ în raport de deciziile ORDA nr. 10/2016, nr. 120/2016 si 60/2019.

Formular predefinit
10Declaraţie pe propria răspundere, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al utilizatorului, privind baza de calcul al remuneraţiei datorate
Baza de calcul: 1. veniturile, mai puţin TVA, obţinute din consumaţii şi vânzarea de bilete, abonamente, programe, valoarea materialelor promoţionale, sponsorizări etc., iar în lipsa acestora:
2. bugetul de cheltuieli al evenimentului/manifestaţiei/spectacolului/turneului/campaniei, mai puţin TVA; 3. bugetul de cheltuieli pentru campanii publicitare, promoţionale sau electorale, mai puţin TVA.
Formular predefinit
11Declarație utilizatori – Comunicare publică 10 și 120/2016 V3Se completează, semnează, stampileaza. se indica toate punctele de lucru ale societății, unde se comunica public fonograme/prestații AVFormular predefinit
12Convenție – Comunicare publică 10 și 120.2016 V3
Se completează/ semnează/ ștampilează în vederea obţinerii autorizaţiei/licenţei neexclusive pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ în raport de deciziile ORDA nr. 10/2016, nr. 120/2016 si 60/2019.
Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1AutorizatiaNotificare-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe
2Decizia nr. 10/2016 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 15 februarie 2016 privind stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie
3Decizia nr. 120/2016 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016 a Curții de Apel București - Secția a IV-a civilă, pronunțată în Dosarul nr. 2.013/2/2016
4Decizia nr. 38/2017 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Încheierii Curții de Apel București Secția a IV-a civilă din 15 martie 2017 privind îndreptarea unor erori materiale și a cererii de lămurire a dispozitivului Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016
5Decizia nr. 60/2019 privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme prevăzute în Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 10/2016, astfel cum a fost modificată prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 120/2016, precum şi cele stabilite prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 99/2015
6Decizia nr. 99/2015 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 22 septembrie 2015 între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) și Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM), pe de o parte, și Federația Patronală a Rețelelor de Comerț (FPRC), Societatea Comercială Altex România - S.R.L. (ALTEX) și Societatea Comercială OMV Petrom Marketing - S.R.L. (OMV), pe de altă parte

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.