Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Procedura privind eliberarea autorizației-licență neexclusive pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual (scop ambiental)- Dec.10/2016

Descriere procedură
Conform art. 130 alin. 1 lit. a din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe „organismele de gestiune colectivă au următoarele obligaţii: a) să acorde autorizaţii neexclusive utilizatorilor, la cererea acestora, efectuată înainte de utilizarea repertoriului protejat, în schimbul unei remuneraţii, prin licenţă neexclusivă, în formă scrisă”. Pentru comunicarea publică a fonogramelor și a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual (scop ambiental), persoanele juridice si PFA au obligatia de a încheia autorizații-licență neexclusivă cu CREDIDAM și de a achita remunerațiile datorate conform metodologiilor în vigoare (în speță decizia ORDA nr.10/2016, modificata prin decizia ORDA nr.120/2016 si incheierea CAB din 15.03.2017, modificata prin decizia 60/2019). Utilizatorii cărora li se aplică prezenta procedură sunt: unități de alimentație publică, unități de cazare, transportatori, sali de sport, etc.In caz de litigiu sunt aplicabile dispozitiile de drept comun, vezi http://credidam.ro/wp/comunicare-publica/ 

Date de contact:Adresa: Str. C.A. Rosetti, nr. 34, Sector 2, BucurestiTelefon: 021 307 92 00E-mail: office@credidam.ro
Instituţia responsabilă
CREDIDAM - Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani
Termen de completare dosar
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului (pentru persoanele juridice), respectiv documentul de autorizare a persoanei fizice autorizate (PFA, II, orice formă de organizare a persoanelor fizice etc.).Copie conformăDocument scanat-
2Orice document justificativ din care să reiasă suprafața în care se difuzează fonograme/prestații artistice în domeniul audiovizual.Copie conformaDocument scanat-
3Certificatul de clasificare emis de Autoritatea Naţională pentru Turism sau de către autoritatea competentă ori dovada depunerii dosarului de clasificare (în cazul structurilor de primire cu destinaţie de cazare turistică) şi anexele la acesta.Pentru unitatile de cazareDocument scanat-
4Certificatele de clasificare a mijloacelor de transport de persoane deţinute cu orice titlu, licenţele de transport, (pentru fiecare mijloc de transport).Sau contractele de atribuire în gestiune delegată a serviciilor de transport în regim de taxi sau de închiriere (în cazul transportatorilor autorizaţii).Document scanat-
5Factura proformaSe emite pentru perioada indicata in conventie, impreună cu un exemplar al Convenției.Document scanat-
6Dovada platiiOP, extras de cont cu care a fost achitata factura proformaDocument scanat-
7Factura fiscalaDocument scanat-
8DeclarațieSe completează, semnează, stampileaza,  se indica toate punctele de lucru ale societății, unde se comunica public fonograme/prestații AV.Formular predefinit
9Anexa declarație Se compleaza punctele de lucru.Formular predefinit
10Convenție

Se completează/ semnează/ ștampilează în vederea obţinerii autorizaţiei/licenţei neexclusive pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental în raport de dispozițiile Deciziei ORDA nr. 10/2016 și nr. 120/2016

Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Autorizatia (emisa pentru perioada achitata)Notificare-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe
2Decizia nr. 10/2016 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 15 februarie 2016 privind stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie
3Decizia nr. 120/2016 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016 a Curții de Apel București - Secția a IV-a civilă, pronunțată în Dosarul nr. 2.013/2/2016
4Decizia nr. 38/2017 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Încheierii Curții de Apel București Secția a IV-a civilă din 15 martie 2017 privind îndreptarea unor erori materiale și a cererii de lămurire a dispozitivului Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.