Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Emiterea avizului de principiu ce are ca obiect amplasarea mobilierului urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe, pe terenul aflat în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, neîngrădită și cu acces public

Descriere procedură
Acest aviz de principiu permite comercianţilor, persoane fizice sau juridice (autorizate să desfășoare activităţi de comercializare a produselor alimentare de tip legume-fructe) să efectueze activitatea de expunere a produselor  pe mobilierul urban, destinat acestui scop, amplasat pe terenul aflat în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, neîngrădită și cu acces public.

  În vederea obţinerii avizului de principiu ce are ca obiect amplasarea mobilierului urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe,  comerciantul  se va adresa Primăriei municipiului Cluj- Napoca depunand o cerere tip. Aceasta se înregistrează cu cel puţin 30 de zile anterior începerii activităţii. În cererea tip se vor inscrie elementele de identificare a comerciantului: denumire comerciant, sediu social, CUI, nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, reprezentant, precum şi adresa punctului de lucru în faţa căruia se doreşte amplasarea mobilierului stradal. Această cerere tip însoţeşte o documentaţie ce cuprinde acte stabilite prin actele de reglementare ale autorităţii locale. 

 Structura care se ocupă de cerere este Direcţia Patrimoniul Municipiului şi Evidenţa Proprietăţii, Serviciul autorizări comerţ. Avizul de principiu al municipiului este emis pe termen nedeterminat.
Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Str. Moților, nr. 3, Cluj-Napoca
Telefon: 0264 596 030
E-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Cluj-Napoca,Județ CLUJ
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
20 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului.Act emis de Oficiul Registrului Comerţului la înregistrarea comerciantuluiAtasament-
2Certificat constatator pentru structura de vânzare în faţa căreia se vor expune produsele alimentare de tip legume-fructe.Certificatul constatator cuprinde activităţile desfăşurate în cadrul punctului de lucru ce deţine obligatoriu acord/autorizaţie de funcţionare. Între activităţile autorizate trebuie să se regăsească cele definite prin codurile CAEN 4721 şi/sau 4631.Atasament-
3Acordul de funcţionare al structurii de vânzare în faţa căreia se vor expune produsele alimentare de tip legume-fructe.Se prezintă, în copie,  acordul de funcţionare al structurii de vânzare în faţa căreia se solicită amplasarea mobilierului urban. Atasament-
4Actul de proprietate al structurii de vânzare precum şi al terenului pe care se amplasează obiectul de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe, nu mai vechi de 90 de zile.Se va prezenta extrasul de carte funciară al structurii de vânzare în faţa căreia se amplasează mobilierul urban precum şi al terenului aferent obiectului de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe. Cartea(cartile) funciară nu va fi mai veche de 90 de zile. Atasament-
5Acordul proprietarului terenului privitor la amplasarea mobilierul urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe.Se va depune acordul tuturor proprietarilor de carte funciară al terenului pe care se va amplasa obiectul de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe.Atasament-
6Plan de încadrare în zonă.Planul va asigura reprezentarea încadrării zonei în care se găseşte terenul pe care se doreşte amplasarea mobilierului urban.Atasament-
7Plan de situaţie al zonei, cu precizarea amplasamentului exact al obiectului de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe, precum şi poziţionarea faţă de limita structurii de vânzare.Planul va reprezenta zona şi amplasamentul exact al mobilierului urban, precum şi poziţionarea acestuia faţă de limita structurii de vânzare.Atasament-
8Fotografie cu faţada spaţiului pe care să fie poziţionată amplasarea mobilierului urban în cauză.Fotografia va prezenta faţada spaţiului cu indicarea pe aceasta a poziţiei amplasamentului mobilierului urban în cauză.Atasament-
9Cerere tip.CERERE TIP pentru emiterea avizului de principiu în care se inscriu elementele de identificare a comerciantului: denumire comerciant, sediu social, CUI, nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, reprezentant, adresa punctului de lucru în faţa căruia se amplasează mobilierul stradal.Formular predefinit semnat electronic-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1AVIZ DE PRINCIPIUAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1HCL 467/2009 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Cluj-Napoca
2Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile ulterioare
3HCL 765/2017 privind aprobarea amplasării de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca
4HCL 794/2017 privind completarea Hotărârii nr. 765/2017 (aprobarea amplasării de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.