Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Emiterea abonamentului de teren comerţ stradal ce are ca obiect terenul aferent mobilierului urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe amplasat pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca

Descriere procedură
Acest abonament permite comercianţilor, persoane fizice sau juridice (autorizate să desfășoare activităţi de comercializare a produselor alimentare de tip legume-fructe) să efectueze activitatea de expunere a produselor  pe mobilierul urban destinat acestui scop, amplasat atât pe domeniul public cât şi pe cel  privat al municipiului Cluj-Napoca.  

În vederea obţinerii abonamentului  de teren comerţ stradal ce are ca obiect terenul aferent mobilierului urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe,  comerciantul  se va adresa Primăriei municipiului Cluj- Napoca depunand o cerere tip. Aceasta se înregistrează cu cel puţin 30 de zile anterior începerii activităţii. În cererea tip se se vor inscrie elementele de identificare ale comerciantului: denumire comerciant, sediu social, CUI, nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, reprezentant, precum şi adresa punctului de lucru în faţa căruia se doreşte amplasarea mobilierului stradal. Această cerere tip însoţeşte o documentaţie ce cuprinde acte stabilite prin actele de reglementare ale autorităţii locale.  

Structura care se ocupă de cerere este Direcţia Patrimoniul Municipiului şi Evidenţa Proprietăţii, Serviciul autorizări comerţ. Abonamentul are valabilitate un an. Prelungirea acestuia se face la cererea comerciantului formulată în scris cu cel puţin 30 de zile anterior expirării valabilității abonamentului. La cererea de prelungire se vor anexa toate documentele prevăzute pentru emiterea iniţială a abonamentului.
Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Str. Moților, nr. 3, Cluj-Napoca
Telefon: 0264 596 030
E-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Cluj-Napoca,Județ CLUJ
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
20 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului.Act emis de Oficiul Registrului Comerţului la înregistrarea comerciantuluiAtasament-
2Certificat constatator pentru structura de vânzare în faţa căreia vor fi expuse produsele alimentare de tip legume-fructe.Certificatul constatator cuprinde activităţile desfăşurate în cadrul punctului de lucru ce deţine obligatoriu acord/autorizaţie de funcţionare. Între activităţile autorizate trebuie să se regăsească cele definite prin codurile CAEN 4721 şi/sau 4631.Atasament-
3Acordul de funcţionare al structurii de vânzare în faţa căreia se solicită amplasarea mobilierului stradal.Se prezintă, în copie,  acordul de funcţionare al structurii de vânzare în faţa căreia se solicită amplasarea mobilierului urban. Atasament-
4Plan de încadrare în zonă.Planul va asigura reprezentarea zonei şi a amplasamentului spaţiului - structură de vânzare supus autorizăriiAtasament-
5Plan de situaţie cu precizarea amplasamentului exact al obiectului de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe, precum şi a distanţelor faţă de carosabil.Planul va asigura reprezentarea zonei şi a amplasamentului mobilierului urban, inclusiv a distanţei faţă de carosabil.Atasament-
6Fotografie cu faţada spaţiului cu indicarea poziţiei amplasamentului mobilierului urban în cauză.Fotografia va prezenta faţada spaţiului cu indicarea pe aceasta a poziţiei amplasamentului mobilierului urban în cauză.Atasament-
7Cerere tip.CERERE TIP pentru emiterea abonamentului în care se inscriu elementele de identificare a comerciantului: denumire comerciant, sediu social, CUI, nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, reprezentant, adresa punctului de lucru în faţa căruia se amplasează mobilierul stradal.
Formular predefinit semnat electronic-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1ABONAMENT DE TEREN COMERŢ STRADALAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1HCL 765/2017 privind aprobarea amplasării de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca
2HCL 794/2017 privind completarea Hotărârii nr. 765/2017 (aprobarea amplasării de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca)
3HCL 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale pentru anul 2017, Anexa VI
4Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile ulterioare

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.