Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Urbanism - Cerere prelungire Autorizatie de Construire

Descriere procedură
Pentru prelungirea valabilitaii autorizatiei de construire se completeaza si se depune la emitent o cerere-tip (potrivit Formularului - model F.12 - CERERE pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire) insotita de autorizatia de construire emisa, in original. Cererea pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire  se depune cu 15 zile inaintea expirarii datei de valabilitate a acesteia. 

Odata cu depunerea cererii de prelungire a valabilitatii autorizatiei de construire, solicitantul va face dovada achitarii taxei de prelungire a acesteia.

Plata se poate face online pe https://www.ghiseul.ro sau prin OP in contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3.
Structura care se ocupa de cerere este Directia Urbanism.
Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresă: Calea Dudeşti, nr. 191, Sector 3, Bucuresti
Telefon: 021.318.03.23-28 
Email: relatiipublice@primarie3.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Sectorului 3 Bucuresti,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Autorizatia de construire in originalAtasament-
2Taxa prelungirea autorizatiei de construire, in copie30% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizatiei de construireAtasament-
3Dovada inceperii lucrarilor – daca e cazulAtasament-
4Copie C.I., C.U.I. – solicitantAtasament-
5Cerere-tip (Formularul F.12) completată integral si corect (elemente de identificare, scopul solicitării) si opis lucrareFormular F12Atasament semnat electronic

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Autorizatie de constructieAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 (actualizat) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificat prin Ordin MDRL nr.1867/2010.
2Legea nr 50 din 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.