Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Eliberare adeverință pentru scutire taxe vamale

Descriere procedură

Procedura prezintă modul de primire şi soluţionare a cererilor privind eliberarea adeverinţelor din care să rezulte perioada cât solicitantul a avut domiciliul în străinătate.

Pentru eliberarea adeverinţei de scutire de taxe vamale este necesar ca petentul să fi avut domiciliul în străinătate 12 luni consecutiv (fapt ce trebuie să reiasă din pașaportul deținut în acest interval).

Cererea poate fi depusă la ghișeul de relații cu publicul din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte sau la sediile serviciilor publice comunitare de pașapoarte, personal, prin reprezentant legal/convențional sau poate fi trimisă prin poștă/poștă electronică.

În cazul în care cererea se depune la ghişeu sau se transmite prin poştă, se poate opta ca răspunsul să fie ridicat de la sediul instituţiei unde a fost depusă cererea sau să fie comunicat prin poştă, la adresa de corespondenţă indicată în cuprinsul cererii.

În cazul transmiterii cererii prin poștă electronică, adeverinţa va fi ridicată numai de la ghişeul de relaţii cu publicul al Direcţiei Generale de Paşapoarte, concomitent cu prezentarea cărţii de identitate/paşaportului, valabile, în original.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

- actul de identitate al solicitantului, valabil, în original (fotocopie dacă se transmite prin poștă) și după caz,

- procura specială autentificată/împuternicirea avocaţială/documentul care să ateste calitatea de reprezentant legal/convențional al persoanei în numele căreia se solicită eliberarea adeverinţei și cartea de identitate a persoanei împuternicite/reprezentantului legal / convențional, în original (fotocopie dacă se transmite prin postă).

În funcție de modalitatea de transmitere a solicitării cererea este însoțită sau nu de cartea de identitate, astfel:

1. Dacă cererea se depune personal la Ghișeul de relații cu publicul, solicitantul va prezenta documentul de identitate în original, nefiind necesară copia documentului de identitate, întrucât identificarea se va face de către funcționarul care primește cererea.

2. Solicitarea poate fi transmisă și prin poștă electronică la adresa de e-mail dgp.relatiipublice@mai.gov.ro. 

Astfel, se transmite în format electronic cererea completată, datată și semnată (scanată), urmând ca adeverința să fie ridicată de la Ghișeul relații cu publicul al Direcției Generale de Pașapoarte, concomitent cu prezentarea CI.

3. Dacă solicitarea se transmite prin poștă, aceasta va fi însoțită de copia cărții de identitate.

Pentru mai multe informații accesați pagina de internet a Direcției Generale de Pașapoarte, www.pasapoarte.mai.gov.ro, sectiunea Eliberarea adeverinței referitoare la scutirea de taxe vamale.

Pentru mai multe informații accesați pagina de internet a Direcției Generale de Pașapoarte, www.pasapoarte.mai.gov.ro.

Căi de atac

În cazul unui litigiu între beneficiar și autoritatea competentă sunt aplicabile dispozițiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Str. Nicolae Iorga, nr.29, Sector 1, Bucuresti 
Telefon: 021 212 56 74
E-mail: dgp.relatiipublice@mai.gov.ro
Instituţia responsabilă
Directia Generala de Pasapoarte,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Cerere tip
Cererea se completează pe formularul tip.
Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1AdeverintaDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordonanta nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certifiactelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.