Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Furnizarea, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice îndreptăţite, a datelor privind cetăţenia română cuprinse în Registrul Naţional de Evidenţă a Paşapoartelor Simple

Descriere procedură
Procedura prezintă modalitatea de primire şi soluţionare a cererilor persoanelor fizice sau juridice îndreptăţite cu privire la obţinerea datelor referitoare la cetăţenia română din Registrul Naţional de Evidenţă a Paşaportelor Simple.

Cererea pentru furnizarea de date poate fi depusă la ghișeul de relații cu publicul din cadrul Direcției Generale de Pașapoarte sau la sediile serviciilor publice comunitare de pașapoarte, personal, prin reprezentant legal/convențional sau poate fi trimisă prin poștă.
Cererea completată pe formularul tip atașat poate fi depusă la ghișeul de relații cu publicul din cadrul D.G.P. sau la sediile serviciilor publice comunitare de pașapoarte, personal, prin reprezentant legal/convențional sau poate fi trimisă prin poștă. Cererea va fi însoțită de următoarele documente:- document doveditor al calităţii de reprezentant legal sau convenţional, în original- documente de identificare pentru solicitant/ ascendenţi/descendenţi/reprezentant legal sau convenţional (fotocopie)- certificate de stare civilă/documente privind eventuale modificări de nume/prenume (fotocopie legalizată)- declaratia autentificată a ascendentilor/ descendenților din care să rezulte acordul lor privind furnizarea datelor către persoana solicitantă. Dacă cererea se depune personal la ghișeul de relații cu publicul, nu este necesară fotocopia documentului de identitate al solicitantului.

Actele de stare civilă, documentele din care rezultă modificări intervenite cu privire la nume și/sau prenume și actele notariale (procuri, declarații, etc.), atunci când sunt emise de autoritățile străine, trebuie să fie autentificate și însoțite de o traducere în limba română legalizată sau efectuată de un traducător autorizat în condițiile legii a cărui semnătură trebuie să fie legalizată. Dacă documentele sus-menționate, inclusiv traducerile, provin din alte state decât cele cu care România a încheiat acorduri de asistență judiciară, acestea trebuie să îndeplinească condițiile legale de apostilare sau, după caz, de supralegalizare.

Răspunsul poate fi ridicat de la sediul instituţiei unde a fost depusă cererea sau poate fi comunicat, prin poştă, la adresa de domiciliu sau la o altă adresă precizată de către solicitant în cuprinsul formularului.
Pentru mai multe informații accesați pagina de internet a Direcției Generale de Pașapoarte, www.pasapoarte.mai.gov.ro, secțiunea Furnizarea datelor din Registrul Național de Evidență a Pașapoartelor Simple.
Căi de atac

În cazul unui litigiu între beneficiar și autoritatea competentă sunt aplicabile dispozițiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Str. Nicolae Iorga, nr. 29, Sector 1, Bucuresti 
Telefon: 021 212 56 74
E-mail: dgp.relatiipublice@mai.gov.ro

Instituţia responsabilă
Directia Generala de Pasapoarte,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Cerere tip
Cererea se completează pe formularul tip.
Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Răspunsul către petent cu furnizarea de date din R.N.E.P.S.Document-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea 554/2004 a contenciosului administrativ
2Ordonanţa nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.