Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Eliberare electronică a certificatului de atestare fiscală pentru persoanele fizice proprietare de bunuri imobile

Descriere procedură
   Procedura se adresează persoanelor fizice proprietare de bunuri imobile care au certificat calificat cu semnătură electronică extinsă și care solicită eliberarea certificatului de atestare fiscală. Certificatul de atestare fiscala se emite de Direcția Fiscală Locală Sibiu la solicitarea contribuabililor în baza unei cereri pentru eliberarea certificatului fiscal, completată și semnată cu semnătură electronică extinsă sau la solicitarea autorităților publice în cazurile și în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, precum și la solicitarea notarului public, conform delegării date de către contribuabil.

   În cazul înstrăinării dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și a mijloacelor de transport, certificatul fiscal trebuie să ateste achitarea tuturor obligațiilor fiscale de plată datorate autorității administrației publice locale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează. Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul. Certificatul poate fi prezentat de contribuabil, în original sau în copie legalizată, oricărui solicitant.


Alte informații

- pentru eliberarea certificatului în cel mult 2 zile se plătește o taxă specială de 2 lei în contul RO70TREZ57621360206XXXXX Trezoreria Sibiu CF 4270740.

În cazul în care solicitarea certificatului fiscal se face de către notarul public acesta este obligat să atașeze și delegarea dată de către contribuabil (semnată electronic).

După înregistrarea cererii de eliberare a certificatului fiscal veți primi un e-mail cu sumele datorate care pot fi plătite pe Portalul Primăriei Municipiului Sibiu - https//extranet.sibiu.ro/default.aspx (prin autentificare) sau pe Portalul www.ghiseul.ro (prin autentificare sau fără autentificare). După efectuarea plății vă rugăm să transmiteți dovada plății.

Certificatele de atestare fiscală electronice vor purta semnătura digitală a șefului de direcție. Documentul original este cel în format electronic. Acesta poate fi listat și prezentat pe suport de hârtie, dar valabilitatea documentului este dovedită prin prezentarea lui în format electronic. Orice modificare a certificatelor de atestare fiscală în format electronic duce la pierderea valabilității acestuia.

Documentul electronic semnat digital se află sub protecția Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică și va produce aceleași efecte ca și actul în forma autentică.
Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Str. Samuel Brukenthal, nr. 2, Piața Mică, Sibiu
Telefon. 0269.208.800
Email: pms@sibiu.ro 
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Sibiu,Județ SIBIU
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
2 zile calendaristice
Termen de arhivare
2 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
2 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local ITL 010/2016;Atasament semnat electronic
2Copie BI/CI;Atasament semnat electronic-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local model ITL 011/2016;Document fizic si document semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile ulterioare
2Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile ulterioare

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.