Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Emitere autorizaţie de comerţ stradal - comerţ de întâmpinare în faţa propriilor unităţi de alimentaţie publică- terase pe domeniul privat- Primăria Municipiului Constanța

Descriere procedură
Prezenta procedură reglementează modalitatea de emitere a autorizaţiei de comerţ stradal - comerţ de întâmpinare în faţa propriilor unităţi de alimentaţie publică - terase – pe domeniul privat.
Căi de atac
În cazul unui litigiu intre beneficiar si PMC sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.
Date de contact
Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr. 51 
Telefon: 0241 488 100
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1cerere tiptimp estimat de completare 2 - 3 min.Formular predefinit
2Autorizatia de funcţionare- pentru desfășurarea activității de alimentație publică 
- copie
Formular predefinit-
3Dovada deţinerii legale a terenului în situația în care terasa se va amplasa pe teren aparținând persoanelor fizice sau juridiceTitlul de proprietate pentru teren:     
  - intabulare și documentație cadastrală/extras de carte funciară pentru informare (actualizat), din care să rezulte terenul pe care se va amplasa terasa; sau
-   contract de vânzare cumpărare/certificat de moștenitor/hotărâre  judecătorească, etc.;  
Contract de închiriere (copie)/contract de comodat (copie conform cu   originalul), etc., unde este cazul.
Formular predefinit-
4Documentație tehnicăConstituie parte integrantă a autorizaţiei de funcţionare și va cuprinde:
-  un memoriu justificativ care va conține informații privind materialele,  culorile, condițiile de utilizare ale terasei, suprafața pe care se va amenaja terasa și alte elemente considerate relevante de către operatorul economic; 
-  un plan de situație cotat pe care  vor fi obligatoriu configurate: numărul de mese şi scaune, numărul şi tipul de echipamente, jardinierele, cât și dispunerea lor.
Formular predefinit-
5Fotografii-din unghiuri diferite din care să reiasă amplasamentul supus autorizării, precum și mobilierul utilizat.Formular predefinit-
6declaratie-consimtamant-conform prevederilor Regulamentului (U.E.) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor dateFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1autorizatieDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa
2Legea 227/07.09.2015 privind CODUL FISCAL
3Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in muncipiul Constanta

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.