Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei

Descriere procedură
Actele necesare pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei

Declaraţia de primire în spaţiu se dă în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţa persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică(anexa 12 pentru localităţile din mediul rural), a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

În situaţia în care în documentul privind dovada adresei de domiciliu există clauză privind uzfructul viager este necesar consimţământul uzufructuarului care poate fi dat fie în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţa persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică(anexa 12 pentru localităţile din mediul rural), a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.​
Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Piata 1 Decembrie 1918, Nr. 1A, Resita, Caras-Severin
Telefon: 0255 221 964 
Email: resita@primariaresita.ro

Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Resita,Județ CARAS-SEVERIN
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
0 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copieDocumentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copieAtasament-
2Timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru de 5 leiTimbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru de 5 leiAtasament-
3Acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia în vigoareDOVADA ADRESEI DE DOMICILIU/ REŞEDINŢĂ Acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia în vigoarecontracte de vânzare-cumpărare, contracte de schimb, contracte de întreţinere autentificate de notar, certificate de moştenitor, extras de Carte Funciară actualizat, nu mai vechi de 30 zile, etc.Atasament-
4Adeverinţa eliberată de primăriile unităţilor administrative teritoriale din mediul rural, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul Agricol ca şi cap de gospodărieDOVADA ADRESEI DE DOMICILIU/ REŞEDINŢĂ Adeverinţa eliberată de primăriile unităţilor administrative teritoriale din mediul rural, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul Agricol ca şi cap de gospodărieAtasament-
5Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei anexăm document cu recomandarea de a fi listat faţă-versoCererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei anexăm document cu recomandarea de a fi listat faţă-versoFormular predefinit
6Declaraţia scrisă a găzduitorului, persoana fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul din actele susmenţionate care se dă în faţa lucrătorului de la ghişeuDOVADA ADRESEI DE DOMICILIU/ REŞEDINŢĂ Declaraţia scrisă a găzduitorului, persoana fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul din actele susmenţionate care se dă în faţa lucrătorului de la ghişeuFormular predefinit
7Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică anexa 12,DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU/ REŞEDINŢĂ Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică anexa 12, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana care nu poate prezenta documentele prezentate anterior. Pentru minorii şi persoanele puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legaliFormular predefinit

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.