Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Prelungirea autorizatiei de desfiintare

Descriere procedură
Prelungirea valabilității autorizației de desființare se va solicita cu cel puțin 15 zile înaintea datei expirării termenului de valabilitate şi se poate acorda, potrivit Legii, o singură dată pentru cel mult 12 luni. Prelungirea valabilității autorizației de desființare se înscrie în originalul autorizației inițial emise, fără a fi necesară prezentarea unei alte documentații. Prelungirea autorizației se eliberează în baza cererii depuse de solicitant conform formularului tipizat model.

Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 11, Iasi
Telefon: 0232 267 582 
E-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Iasi,Județ IASI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
10 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Autorizația de DesființareAutorizația de Desființare inițială, pentru care se cere prelungirea.Document scanat-
2Chitanță prelungire Autorizație DesființareDovada achitării taxei pentru obținerea Prelungirii Autorizației de Desființare se calculează ca 30% din taxa inițială pentru eliberarea Autorizației de DesființareAtasament semnat electronic-
3Cerere prelungire valabilitate Autorizație de DesființareFormular tipizat model conform Legii nr. 50/1999, completată corespunzător și semnată electronic.Formular predefinit semnat electronic

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Prelungirea Autorizatie DesfiintareAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea privind autorizarea executarii lucrarilor in constructii
2Legea 350/2001 (actualizata) privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
3Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 (actualizat) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificat prin Ordin MDRL nr.1867/2010.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.