Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Eliberare certificat urbanism

Descriere procedură

Certificatul de urbanism este actul public de informare emis de autoritățile publice locale, prin care se fac cunoscute solicitantului, persoană fizică sau juridică, elementele care caracterizează regimul juridic, economic şi tehnic al unui imobil, stabilite prin evidenţele existente şi documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului. 

Certificatul se eliberează în baza cererii depuse de solicitant conform formularului tipizat model F.1, în care se precizează scopul, elementele pentru identificarea imobilului (adresă, număr carte funciara, număr cadastral).

Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 11, Iasi
Telefon: 0232 267 582 
E-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Iasi,Județ IASI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Schița cadastrală/ plan de încadrare în zonă - atașament semnat electronic

Pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară - extras din planul cadastral de pe ortofotoplan și extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, valabil maxim 30 de zile, sau copie după actul de proprietate/deținere a imobilului, după caz, pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru și publicitate imobiliară. Plan de încadrare în zonă la una din scările 1:10.000, 1:5000, 1:2000, 1:1000 sau 1:500, eliberat la cerere de catre OCPI, cu evidențierea amplasamentului în cadrul zonei.

Atasament semnat electronic-
2Chitanța taxă eliberare Certificat de UrbanismDovada achitării taxei pentru obţinerea Certificatului de urbanism care se calculează de către personalul de specialitate, în funcție de suprafața imobilului ce face obiectul actului solicitat.Atasament semnat electronic-
3Cerere tip eliberare Certificat Urbanism

Formular tipizat model F.1., conform Ordinului M.D.R.T. nr. 839/2009, completată corespunzător şi semnată, conţinând adresa solicitantului, localitatea, adresa și suprafața imobilului, adresa de e-mail (optional) şi număr de telefon beneficiar/proiectant (obligatoriu).

Formular predefinit semnat electronic

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificat de urbanismAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea privind autorizarea executarii lucrarilor in constructii
2Legea 350/2001 (actualizata) privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
3Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 (actualizat) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificat prin Ordin MDRL nr.1867/2010.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.