Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Documentaţia necesară pentru obţinerea autorizaţiei de construire pentru construcţii provizorii cu utilizare temporară firme luminoase, panouri publicitare, reclame

Descriere procedură
Documentaţia necesară pentru obţinerea autorizaţiei de construire pentru construcţii provizorii cu utilizare temporară firme luminoase, panouri publicitare, reclame.

Cererea se înregistrează la COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI INFORMARE  CETĂŢENI.

Termenul de rezolvare:  30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii.
Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Piata 1 Decembrie 1918, Nr. 1A, Resita, Caras-Severin
Telefon: 0255 221 964 
Email: resita@primariaresita.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Resita,Județ CARAS-SEVERIN
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Dovada titlului asupra imobilului, care să confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii,sau contract de închiriere cu acordul expres al proprietarului de drept în copie legalizată, actualizatDovada titlului asupra imobilului, care să confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii,sau contract de închiriere cu acordul expres al proprietarului de drept în copie legalizată, actualizatAtasament-
2Dovada înregistrării terenurilor în inventarul domeniului public sau ca bun privat în Cartea Funciară pt. obiective de interes publicDovada înregistrării terenurilor în inventarul domeniului public sau ca bun privat în Cartea Funciară pt. obiective de interes publicAtasament-
3Certificat de urbanism în copie xerox în valabilitateCertificat de urbanism în copie xerox în valabilitateAtasament-
4Documentaţia tehnică pt. autorizarea executării lucrărilor de construire D.T.A.C.Documentaţia tehnică pt. autorizarea executării lucrărilor de construire D.T.A.C., întocmită în baza prevederilor anexei 1 la Legea nr. 50/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art. 28, lit.c din Ordinul MDRL 839/2009 de aprobare a Normelor Metodologice, actualizatAtasament-
5Avizele şi acordurile obţinute de solicitant,stabilite prin Certificatul de Urbanism în copieAvizele şi acordurile obţinute de solicitant,stabilite prin Certificatul de Urbanism în copieAtasament-
6Documentul de plată a taxei de emitere a Autorizaţiei de Construire în copieDocumentul de plată a taxei de emitere a Autorizaţiei de Construire în copieAtasament-
7Documentul OAR conf. Art. 6,alin.2 din H.G.R. 932/2010 actualizatăDocumentul OAR conf. Art. 6,alin.2 din H.G.R. 932/2010 actualizatăAtasament-
8Documentul de plată pentru timbru arhitecturăDocumentul de plată pentru timbru arhitecturăAtasament-
9Copie act identitate solicitant/înregistrare firmăCopie act identitate solicitant/înregistrare firmăDocument scanat-
10Cerere tip şi anexă formulare care se obţinde la ghişeul 002, parter – XEROX şi se completează cu elementele de identificare privind solicitantul şi imobilul şi datele tehnice conform D.T.A.C.Cerere tip şi anexă formulare care se obţinde la ghişeul 002, parter – XEROX şi se completează cu elementele de identificare privind solicitantul şi imobilul şi datele tehnice conform D.T.A.C.Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Autorizaţie de construire pentru construcţii provizoriiDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr 50 din 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
2LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile si completarile ulterioare

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.