Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Documentația necesară pentru obținerea autorizației de desființare

Descriere procedură
Procedura se adresează persoanelor care doresc obținerea autorizației de desființare

Cererea se înregistrează la COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI   INFORMARE  CETĂŢENI

Termenul de rezolvare:  30 zile calendaristice de la data depunerii documetaţiei complete.
Căi de atac
In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.
Date de contact
Adresa: Piata 1 Decembrie 1918, Nr. 1A, Resita, Caras-Severin
Telefon: 0255 221 964 
Email: resita@primariaresita.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Resita,Județ CARAS-SEVERIN
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Certificat de urbanism în valabilitateîn copie xeroxCertificat de urbanism în valabilitateîn copie xeroxAtasament-
2Documentaţia tehnică pt. autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare D.T.A.D. în baza prevederilor anexei nr.1 la Legea nr.50/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioareDocumentaţia tehnicăpt. autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare D.T.A.D. în baza prevederilor anexei nr.1 la Legea nr.50/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv referatele de verificare şi după caz, raportul de expertiză tehnică-semnate şi ştampilate în original 2 exemplareAtasament-
3Avizele, acordurile şi actele administrative favorabile specifice ale autorităţii ale autorităţii pentru protecţia mediului competente precum şi a celorlalte organisme interesateAvizele, acordurile şi actele administrative favorabile specifice ale autorităţii ale autorităţii pentru protecţia mediului competente precum şi a celorlalte organisme interesate unde este cazul stabilite prin Certificatul de Urbanismşi obţinute de solicitant 1 ex în copie xeroxAtasament-
4Certificat de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului în copie eliberată de S.P.D.I.T. ReșițaCertificat de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului în copie eliberată de S.P.D.I.T. ReșițaAtasament-
5Documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de desfiinţare în copieDocumentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de desfiinţare în copieAtasament-
6Documentul OAR conf. Art.6, alin2 din H.G.R.932/2010 actualizatăDocumentul OAR conf. Art.6, alin2 din H.G.R.932/2010 actualizatăAtasament-
7Documentul de plată pentru timbru arhitectură în copieDocumentul de plată pentru timbru arhitectură în copieAtasament-
8Cerere tip şi anexă - formulare tip F8 obţinutede la ghişeul 002 parter – XEROX, se completează cu elementele de identificare privind solicitantul şi imobilul şi datele tehnice conform D.T.A.D.Cerere tip şi anexă - formulare tip F8 obţinutede la ghişeul 002 parter – XEROX, se completează cu elementele de identificare privind solicitantul şi imobilul şi datele tehnice conform D.T.A.D.Formular predefinit

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr 50 din 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
2LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile si completarile ulterioare

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.