Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Acte necesare pentru obţinerea prelungirii valabilităţii certificatului de urbanism

Descriere procedură
Procedura se adresează persoanelor care doresc obținerea prelungirii valabilităţii certificatului de urbanism.

Cererea se înregistrează la COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI INFORMARE CETĂŢENI numai după:

-verificarea completării cererii conform formularului

-verificarea listei de documente necesare şi a modului în care acestea sunt prezentate

-verificarea elementelor de identificare privind solicitantul şi imobilul

-verificarea existenţei semnăturii solicitantului sau împuternicitului legal al acestuia

-verificarea dovezii achitării taxei (după caz)

      Certificatele de Urbanism solicitate vor fi transmise solicitantului, respectiv împuternicitului legal al acestuia fie prin poştă, fie personal pe bază de semnătură şi legitimare.
 
Termen  de rezolvare: 15 zile de la depunerea cererii
Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Piata 1 Decembrie 1918, Nr. 1A, Resita, Caras-Severin
Telefon: 0255 221 964 
Email: resita@primariaresita.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Resita,Județ CARAS-SEVERIN
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
15 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Certificatul de urbanism în originalCertificatul de urbanism în originalAtasament-
2Extras de Carte Funciară actualizat – pt. imobile proprietate privată, numai în cazul solicitării C.U. pentru înstrăinare,operaţiuni notarialeExtras de Carte Funciară actualizat – pt. imobile proprietate privată, numai în cazul solicitării C.U. pentru înstrăinare,operaţiuni notarialeAtasament-
3Documentul de plată a taxei pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism în copie anexat cereriiDocumentul de plată a taxei pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism în copie anexat cereriiAtasament-
4Copie act identitate/înregistrare firmăCopie act identitate/înregistrare firmăDocument scanat-
5Cerere tip completată de solicitant, din care să rezulte motivele pentru care doreşte prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism, depusă cu cel puţin 15 zile înaintea expirării. Se poate acorda o singură dată pentru o perioada de maxim 12 luni.Cerere tip completată de solicitant, din care să rezulte motivele pentru care doreşte prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism, depusă cu cel puţin 15 zile înaintea expirării. Se poate acorda o singură dată pentru o perioada de maxim 12 luni.Formular predefinit

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr 50 din 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
2LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile si completarile ulterioare

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.