Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Instituire curatelă specială și numire curator special pentru persoanele cu dizabilități, până la pronunțarea instanței în dosarele de punere sub interdictie - Primaria Municipiului Constanta

Descriere procedură
DGAS
Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr. 51 
Telefon: 0241 488 100
Email: primarie@primaria-constanta.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
10 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1adresă solicitare emisă de instanța de judecată sau cerere petentDocument scanat-
2C.I. / B. I. persoana bolnavăDocument scanat-
3certificat naștere, căsătorie, certificat deces soț-soție, unde este cazul, pentru persoana cu dizabilitățiDocument scanat-
4certificat de încadrare în grad de handicap sau alte acte medicaleDocument scanat-
5certificat de grefă eliberat de judecătorie prin care se atestă că a fost promovată acțiunea de punere sub interdicție și numirea unui tutore– în situația în care solicitarea nu provine de la instanța de judecatăDocument scanat-
6C.I. / B.I. curator specialDocument scanat-
7declarația persoanei ce urmează a fi numită în calitate de curator special, prin care își exprimă acordul să reprezinte bolnavul în dosarul de punere sub interdicțieDocument scanat-
8adeverință medicală pentru curatorul special din care să rezulte ”clinic sănătos” sau ”apt pentru a fi numit în calitate de curator special”Document scanat-
9declaratie-consimtamant-conform prevederilor Regulamentului (U.E.) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor dateFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1dispozitie primarDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009 (**republicată**)(*actualizată*)privind Codul civil
2LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*)administraţiei publice locale

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.