Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania - repatriere - Primaria Municipiului Constanta

Descriere procedură
Procedura descrie actele necesare depunerii dosarului pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania (repatriere).

Cererile se depun la Serviciul evidenţă persoane, situat în Bd. Al.Lăpuşneanu nr.116 C, incinta City Park Mall - etajul I, aripa noua.

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să-și schimbe domiciliul în România se prezintă la Serviciul evidență persoane pe a cărui rază teritorială este situat imobilul unde stabilesc domiciliul .

Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate​

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române.

Solicitanții a căror naștere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obținute în străinătate, atât pentru ei, cat și pentru copiii minori.

 În situația în care numai unul dintre părinți schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesar consimțământul celuilalt părinte, dat în formă autentică la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, sau copia hotărârii judecătorești rămasă definitivă, irevocabilă, investită cu formula executorie, prin care copiii au fost încredințați părintelui care schimbă domiciliul în România.

*La eliberarea actului de identitate, pașaportul romanesc cu domiciliul înstrăinătate al solicitantului se anulează, iar în situația în care nu mai deține acest document va da o declarație în acest sens.
Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr. 51
Telefon: 0241 488 100
Email: primarie@primaria-constanta.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
10 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania- se completează de solicitant și se va semna doar în fața lucrătorului de la ghișeu. Aceasta se completează cu majuscule.- timp mediu de completare 3 min.Formular predefinit
2declaratie-consimtamant-conform prevederilor Regulamentului (U.E.) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor dateFormular predefinit
3certificatul de nastere- original si copieDocument informativ-
4certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor- original si copieDocument informativ-
5sentința de divorț definitivă și irevocabilă/certificatul de divorț și convenția privind încredințarea minorilor - în cazul persoanelor divorțate- original si copieDocument informativ-
6certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani- original si copieDocument informativ-
7pașaportul romanesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române, emis de Ministerul Justiției sau de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate- original și copieDocument informativ-
8actul de identitate și/sau pașaportul eliberate de autoritățile străine- original și copieDocument informativ-
9actul de identitate și/sau pașaportul eliberate de autoritățile străine- original și copieDocument informativ-
10actul de proprietate cu care se face dovada adresei de domiciliu- original si copie - Dacă solicitantul nu este titularul spațiului de locuit este necesară prezența găzduitorului proprietarului care va prezenta actul de proprietate original și copie și actul de identitate. Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor, declarația de primire în spațiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau in prezenta politistului de ordine publicaDocument informativ
11taxa7 lei
-se achita la ghiseul SPIT situat in incinta City mall
Document informativ-
12precizariDocument informativ

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Act de identitateDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
2Ordonanta de urgenta privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani
3ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.