Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Acte necesare pentru obţinerea prelungirii valabilităţii autorizaţiei de construire - desfiinţare

Descriere procedură
Procedura se adresează persoanelor care doresc obținerea prelungirii valabilităţii autorizaţiei de construire - desfiinţare.

Cererea se înregistrează la COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI INFORMARE CETĂŢENI numai după:​
  • verificarea completării cererii conform formularului
  • verificarea listei de documente necesare şi a modului în care acestea sunt prezentate
  • verificarea elementelor de identificare privind solicitantul şi imobilul
  • verificarea existenţei semnăturii solicitantului sau împuternicitului legal al acestuia
  • verificarea dovezii achitării taxei (după caz)

      Autorizaţiile solicitate vor fi transmise solicitantului, respectiv împuternicitului legal al acestuia fie prin poştă, fie personal pe bază de semnătură şi legitimare.
             
 Termen de rezolvare: 15 zile de la depunerea cererii.
Căi de atac
In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.
Date de contact
Adresa: Piata 1 Decembrie 1918, Nr. 1A, Resita, Caras-Severin
Telefon: 0255 221 964 
Email: resita@primariaresita.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Resita,Județ CARAS-SEVERIN
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
15 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Autorizaţia de construire/desfiinţare în originalAutorizaţia de construire/desfiinţare în originalAtasament-
2Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţareMemoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţareAtasament-
3Documentul de plată a taxei pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare în copie anexat cereriiDocumentul de plată a taxei pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare în copie anexat cereriiAtasament-
4Documentaţia tehnică derivată din D.T.A.C. /D.T.A.D.Documentaţia tehnică derivată din D.T.A.C. /D.T.A.D.Atasament-
5Cerere tip completată de solicitant, din care să rezulte motivele pentru care doreşte prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare depusă cu cel puţin 15 zile înaintea datei expirării termenului de valabilitate.Se poate acorda o singură dată pentru o perioadă de max. 12 luni.Formular predefinit

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr 50 din 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
2LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile si completarile ulterioare

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.