Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Cerere eliberare autorizatie de ocupare a domeniului public si privat al mun.Constanta cu vehicule, remorci si utilaje destinate lucrarilor de construire

Descriere procedură
Prezenta procedura descrie modalitatea de obtinere a ocupare a terenurilor apartinand mun. Constanta cu vehicule, remorci si utilaje destinate lucrarilor de construire.

- taxa pentru municipiul Constanța este de 1,07 lei /mp/h;
- autorizația de ocupare a terenurilor aparținând municipiului Constanța cu vehicule, remorci și utilaje destinate lucrărilor de construire se elibereaza în termenul prevazut de lege (30 zile);

In situația ocupării terenului pe suprafața căruia au fost realizate lucrări prin finanțare din fonduri europene,  lista actelor necesare va fi completata cu  urmatoarele avize:

1. Avizul societății care a executat lucrarea finanțată din fonduri europene (original);
2. Avizul proiectantului lucrării finanțate din fonduri europene (original);
3. Avizul administratului drumului (S.C.Confort urban) – (original);
Căi de atac
In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.
Date de contact
Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr. 51
Telefon: 0241 488 100
Email: primarie@primaria-constanta.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
2 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1copie C.I./B.I.în cazul persoanelor fiziceDocument scanat-
2certificat de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțuluiin cazul persoanelor juridiceDocument scanat-
3schiţăprivind amplasarea mijloacelor de semnalizare a devierii traficului pietonal şi rutier avizată de serviciul Poliției Rutiere ConstanțaDocument scanat-
4avizul serviciului Poliției Rutiere Constanța, Biroul Siguranței Circulației pentru Mediul Urban.Document scanat-
5Acordul S.C.Confort UrbanDocument scanat-
6Dovada achitării taxei
- conform H.C.L.privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța;
- (copie chitanță/OP)
Document scanat-
7cerere tiptimp mediu de completare 1-2 minFormular predefinit
8declaratie-consimtamant-conform prevederilor Regulamentului (U.E.) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor dateFormular predefinit
9declaratie pe propria raspundereFormular predefinit
10autorizatia de construirefotocopie-dupa cazDocument informativ-
11Plan de situație/schiță-din care să reiasă suprafața terenului aparținând municipiului Constanța care se dorește a fi ocupată temporar cu reprezentarea aleilor, străzilor, trotuarelor și a zonei de acces pentru pietoni (original) pe care vor fi configurate mijloacele de semnalizare a devierii traficului pietonal și rutier, plan de situație/schiță vizată de Serviciul Poliției Rutiere Constanța (original);Document informativ-
12Imagini fotorelevante din care să reiasă imobilul și terenul limitrof care se dorește a fi ocupat temporar – după caz;Document informativ-
13Imputernicire-pentru reprezentarea persoanei fizice/juridice (original) - după caz;Document informativ-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1acordDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*)privind transparenţa decizională în administraţia publică*)
2Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, republicata privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentrurealizarea locuintelor
3Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile ulterioare
4Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 (actualizat) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificat prin Ordin MDRL nr.1867/2010.
5HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul municipiului Constanta in anul 2020

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.