Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Emitere certificat de urbanism locuințe individuale - Instalaţie de utilizare gaze naturale - Primaria Municipiului Constanta

Descriere procedură
Prezenta procedura descrie modalitatea de emitere a certificatului de urbanism - instalaţie de utilizare gaze naturale pentru
locuințe individuale

După înregistrarea cererii și verificarea documentelor veți primi un e-mail cu suma și detaliile de plată.

PRECIZĂRI

Prezenta procedură reglementează modalitatea de emitere a certificatului de urbanism instalaţie de utilizare gaze naturale  – coloana pe casa scării şi racorduri în cadrul Primăriei Municipiului Constanța

După înregistrarea cererii și verificarea documentelor veți primi un e-mail cu suma și detaliile de plată.

PRECIZĂRI

Art. 19, alin. (2) al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul MDRL nr. 839/2009 stabilesc faptul cacertificatul de urbanism este un act de informare cu privire la regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, precum şi la cerinţele urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate, document care se eliberează, la cerere, oricărui solicitant - persoană fizică sau persoană juridică - nefiind necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate.

Se interzice emitentului să condiţioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauză, precum şi a oricăror altor documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării.

În aceste condiții, în scopul detalierii intervenției urbanistice propuse, pot fi atașate la documentația legală necesară obligatorie și alte documente elaborate de un proiectant, constând în :
· acord/aviz de principiu emis de detinatorulretelei;

· memoriul tehnic;

· plan de situație pe suport cadastral pe care se va evidenția color rețeaua existentă și cea propusă - 2 ex. scara 1:500;(aceste planuri sunt opționale și au scop exclusiv de informare privind intențiile investitorului, neputând fi vizate spre neschimbare);

· schema izometrica a instalatiei de utilzatre gaze naturale și plan releveu pe care se figureaza traseul conductei al apartamentului ce urmeaza sa se racordeze la coloana - 2ex.
· act de proprietate - copie;
· carte de identitate - copie.

Planurile ce urmează a fi vizate spre neschimbare vor fi extrasele de plan cadastral pe ortofotoplan sau alte planuri eliberate / vizatede Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, cu evidențierea parcelelor cadastrale pentru care se solicită certificatul de urbanism, motiv pentru care vor fi depuse în 2 exemplare originale.
Căi de atac
In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.
Date de contact
Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr. 51
Telefon: 0241 488 100
Email: primarie@primaria-constanta.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
2 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1extras de carte funciara pentru informare, in termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice, eliberat la cerere de catre Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Constanta-2 exemplare
-pentru imobilele inscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara
Document scanat-
2extras din planul cadastral de pe ortofotoplan, in termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice, eliberat la cerere de catre OCPI Constanta- 2 exemplare
-pentru imobilele inscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara
Document scanat-
3plan de incadrare in zona, la una din scarile 1 la 10.000, 1 la 5.000, 1 la 2.000, 1 la 1.000, 1 la 500, dupa caz, eliberat la cerere de catre OCPI Constanta-2 exemplare originale
-pentru imobilele neinscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara
Document scanat-
4Cerere tipcompletata semnata si stampilata dupa caz – pentru persone juridice timp mediu de completare 5-6 minFormular predefinit
5declaratie-consimtamant-conform prevederilor Regulamentului (U.E.) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor dateFormular predefinit
6opis-se va completa in mod obligatoriu de catre proiectant/arhitectFormular predefinit
7chitanta achitare taxaDovada de plata

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1certificat de urbanismDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, republicata privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentrurealizarea locuintelor
2Ordinul nr 839 din 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
3Legea 350/2001 (actualizata) privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.