Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Cerere pentru eliberarea atestatului de producător - Primaria Municipiului Constanta

Descriere procedură
Prezenta procedura reglementeaza modalitatea de obtinere a atestatului de producător și al carnetului de comercializare in cadrul Primariei Municipiului Constanta.
Căi de atac
In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.
Date de contact
Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr. 51
Telefon: 0241 488 100
Email: primarie@primaria-constanta.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Cererea trebuie însoțită doar de copia cărții de identitateIn situația în care se solicită doar carnetul de comercializareDocument scanat-
2Carte de identitateîn copieDocument scanat-
3Procură/ contract de mandat /împuternicire avocațialăîn original sau în copie legalizată, dacă este cazulDocument scanat-
4Act de proprietateîn copie, însoțit de un cadastru sau plan de amplasamentDocument scanat-
5Carnetul de sănătate al animalelor, păsărilor sau albinelorDocument scanat-
6Cerere

– formular  - timp mediu de completare 3-4 min., persoana care depune cererea este persoana interesată sau mandatarul acesteia

Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1atestat de producător și carnet de comercializareDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordonanta(*actualizată*)privind registrul agricol
2LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele masuri de reglementare a vânzarii-cumpararii terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului
3pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
4pentru modificarea si completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
5LEGE nr. 280 din 18 noiembrie 2015pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013
6ORDIN nr. 619 din 6 aprilie 2015 (*actualizat*)pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
7ORDIN nr. 234 din 22 februarie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, şi pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.