Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Cerere pentru inregistrarea in registrul agricol a contractelor de arenda - Primaria Municipiului Constanta

Descriere procedură
Prezenta procedura reglementeaza modalitatea de inregistrare in registrul agricol a contractelor de arenda in cadrul Primariei Municipiului Constanta.
Căi de atac
In cazul unui litigiu intre beneficiar si PMC sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.
Date de contact
Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr.51
Telefon: 0241 488 100
Email: primarie@primaria-constanta.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Carte de identitateîn copieDocument scanat-
2Procură/ contract de mandat/ împuternicire avocațialăîn original sau în copie legalizată, dacă este cazulDocument scanat-
3Act de proprietateîn copie, însoțit de un cadastru sau plan de amplasamentDocument scanat-
4Contractul de arendăse depune în 3 exemplare originaleDocument scanat-
5Cerere simplăformular S, timp mediu de completare 2-3 min., persoana care depune cererea este persoana interesată sau mandatarul acesteia.Formular predefinit
6declaratie-consimtamant-conform prevederilor Regulamentului (U.E.) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor dateFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1contract de arenda vizatDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele masuri de reglementare a vânzarii-cumpararii terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului
2Ordonanta(*actualizată*)privind registrul agricol
3pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
4pentru modificarea si completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
5LEGE nr. 280 din 18 noiembrie 2015pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013
6ORDIN nr. 619 din 6 aprilie 2015 (*actualizat*)pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
7ORDIN nr. 234 din 22 februarie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, şi pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.