Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Emitere autorizatie de construire instalatie utilizare gaze naturale - locuinte individuale - Primaria Municipiului Constanta

Descriere procedură
Prezenta procedura reglementeaza modalitatea de emitere a autorizatiei de construire instalatie utilizare gaze naturale pentru locuinte individuale.
Căi de atac
In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.
Date de contact
Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr. 51 
Telefon: 0241 488 100
Email: primarie@primaria-constanta.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
2 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1OpisDocument scanat-
2Taxa – 1 la suta din valoarea devizuluideviz construcții – montaj fără TVADocument scanat-
3Certificat de urbanism in termen de valabilitatecopieDocument scanat-
4Alte acorduri și avize solicitate prin certificatul de urbanism in termen de valabilitatecopie si originalDocument scanat-
5Plan de incadrare în zonă scara 1 la 2000 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară OCPI pe care se va suprapune cartușul firmei de proiectare2 exemplareDocument scanat-
6Extras de carte funciara actualizat la ziDocument scanat-
7Act de proprietatecopie legalizataDocument scanat-
8Carte de indentitate, pentru persoana fizicacopieDocument scanat-
9Proiect vizat de verificator de proiecte - piese scrise (memoriu tehnic) şi piese desenate (plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz, emis de OCPI - 2 exemplare, schema izometrică– 2 exemplare), referat de verificare a documentației tehnice. Fiecare planșă va avea în partea dreapta jos un cartuș care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizației, după caz, titlul proiectului și al planșei, numărul proiectului și al planșei, data elaborării, numele, calitatea și semnătura elaboratorilor și ale șefului de proiect.Document scanat-
10Deviz generalDocument scanat-
11Cerere tip si anexecompletate, semnate si stampilate dupa caz, anexa la cererea de solicitare autorizatie de construire va fi semnata si stampilata de catre proiectant - formular F8 - timp mediu de completare 5-6 min.Formular predefinit
12declaratie-consimtamant-conform prevederilor Regulamentului (U.E.) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor dateFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1autorizație de construireDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Lege privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
2Legea 350/2001 (actualizata) privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
3Privind aprobarea Regulamentului general de urbanism
4Ordinul nr 839 din 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.