Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Emiterea certificatului de urbanism

Descriere procedură
Procedura mentionează documentele necesare pentru emiterea certificatului de urbanism.

- Certificatul de Urbanism NU ţine loc de Autorizaţie de construire/desfiinţare şi NU conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
- În cazul unor cereri, prin care se solicită teren prin închiriere/concesiune, se vor prezenta propuneri (plan topo cadastral, cu reţele, faţadă, etc.), din  care să rezulte suprafaţa terenului solicitat şi modul de ocupare a acestuia. Cererea se înregistrează la COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI INFORMARE CETĂŢENI numai după:

-verificarea completării cererii conform formularului şi dacă e corect adresată
-verificarea listei de documente necesare şi a modului în care acestea sunt prezentate
-verificarea elementelor de identificare privind solicitantul şi imobilul
-verificarea existenţei semnăturii solicitantului sau împuternicitului legal al acestuia
-verificarea dovezii achitării taxei

Actele solicitate vor fi transmise solicitantului, respectiv împuternicitului legal al acestuia fie prin poştă, fie personal pe bază de semnătură şi legitimare.  Termenul de rezolvare:  30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii.
Căi de atac
In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.
Date de contact
Adresa:  Piata 1 Decembrie 1918, Nr. 1A, Resita, Caras-Severin
Telefon: 0255 221 964 
Email: resita@primariaresita.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Resita,Județ CARAS-SEVERIN
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Plan de situaţie cu Plan încadrare în zonă - planuri topografice sau cadastrale la scările 1500,1000,2000,5000sau 110.000 – vizate de OCPI Caraş-Severin cu indicarea imobilului – teren şi/sau construcţie 2 ex.Plan de situaţie cu Plan încadrare în zonă - planuri topografice sau cadastrale la scările 1500,1000,2000,5000sau 110.000 – vizate de OCPI Caraş-Severin cu indicarea imobilului – teren şi/sau construcţie 2 ex.Atasament-
2Extrasul de Carte Funciară actualizat – pentru imobilele proprietate privată, numai în cazul solicitării C.U. pt. înstrăinări,operaţiuni notarialeExtrasul de Carte Funciară actualizat – pentru imobilele proprietate privată, numai în cazul solicitării C.U. pt. înstrăinări,operaţiuni notarialeAtasament-
3Documentul de plată a taxei de eliberare a C.U. în copie xeroxDocumentul de plată a taxei de eliberare a C.U. în copie xeroxAtasament-
4Copie act identitate/ înregistrare firmăCopie act identitate/ înregistrare firmăDocument scanat-
5Cerere tip pentru emiterea C.U.-formular tip F1 completată cu elementele de identificare ale solicitantului şi imobilului, cu precizarea scopului solicitării actului, se obţine de la ghişeul 002, parter – XEROXCerere tip pentru emiterea C.U.-formular tip F1 completată cu elementele de identificare ale solicitantului şi imobilului, cu precizarea scopului solicitării actului, se obţine de la ghişeul 002, parter – XEROX Se completează cu copii ale elementelor de identificare ale solicitantului C.N.P., adresă/înregistrare firmăFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificat de urbanismDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr 50 din 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
2LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile si completarile ulterioare

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.