Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Eliberarea autorizației de construire

Descriere procedură

Procedura mentionează documentele necesare pentru eliberarea autorizației de construire

  • Cererea se înregistrează la COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI   INFORMARE  CETĂŢENI
    Termenul de rezolvare:  30 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.
Căi de atac
In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.
Date de contact
​Adresa: Piata 1 Decembrie 1918,  Nr. 1A, Resita, Caras-Severin
Telefon: 0255 221 964 
Email: resita@primariaresita.ro

Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Resita,Județ CARAS-SEVERIN
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţiiDovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi în cazul în care legea nu prevede altfel şi care să confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii în copie legalizatăAtasament-
2Dovada înregistrării terenurilor în inventarul domeniului public sau ca bun privat în Cartea Funciară pt. obiective de interes public 2exDovada înregistrării terenurilor în inventarul domeniului public sau ca bun privat în Cartea Funciară pt. obiective de interes public 2exAtasament-
3Certificat de urbanism în valabilitate în copie xeroxCertificat de urbanism în valabilitate în copie xeroxAtasament-
4Documentaţia tehnică D.T.A.C., întocmită în baza prevederilor anexei 1 la Legea nr. 50/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art. 20, lit.c, din Ordin MDRL nr.839/2009ptr. aprobarea Normelor Metodologice actualizatDocumentaţia tehnică D.T.A.C., întocmită în baza prevederilor anexei 1 la Legea nr. 50/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art. 20, lit.c, din Ordin MDRL nr.839/2009ptr. aprobarea Normelor Metodologice actualizatAtasament-
5Avizele, acordurile şi actele administrative favorabile specifice ale autorităţii pentru protecţia mediului competente precum şi a celorlalte organisme interesateAvizele, acordurile şi actele administrative favorabile specifice ale autorităţii pentru protecţia mediului competente precum şi a celorlalte organisme interesate unde este cazul, cerute prin Certificatul de Urbanism şi obţinute de solicitant 1ex. în copie xeroxAtasament-
6Documentul de plată a taxei de emitere a Autorizaţiei de Construire în copieDocumentul de plată a taxei de emitere a Autorizaţiei de Construire în copieAtasament-
7Studiile suplimentare, unde este cazul, sintezele acestora inclusiv avizele în 2 exemplareStudiile suplimentare, unde este cazul, sintezele acestora inclusiv avizele în 2 exemplareAtasament-
8Referatele de verificare, raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente şi/sau raportul de audit energetic pentru lucrări de intervenţieReferatele de verificare, raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente şi/sau raportul de audit energetic pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri,solicitate prin Certificatul de Urbanism semnate şi ştampilate în original 1 exAtasament-
9Documentul OAR conf. Art.6, alin2 din H.G.R.932/2010actualizatăDocumentul OAR conf. Art.6, alin2 din H.G.R.932/2010actualizatăAtasament-
10Documentul de plată pentru timbru arhitectură în copieDocumentul de plată pentru timbru arhitectură în copieAtasament-
11În cazul în care o dată cu Autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită şi autorizarea organizării lucrărilor, solicitantul va prezenta şi documentaţia tehnică de organizare a execuţiei D.T.O.E. – piese scrise şi desenate precum şi avizele specificeÎn cazul în care o dată cu Autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită şi autorizarea organizării lucrărilor, solicitantul va prezenta şi documentaţia tehnică de organizare a execuţiei D.T.O.E. – piese scrise şi desenate precum şi avizele specifice – aviz circulaţie, aviz pt. ocupare temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz contract cu societatea de salubritate obţinute de solicitant – 1 ex. în copie xeroxAtasament-
12Copie act identitate solicitant/înregistrare firmăCopie act identitate solicitant/înregistrare firmăDocument scanat-
13Cerere tip şi anexă – formular tip F8 ce se poate obţine contra cost de la ghişeul 002, parter – XEROX.Aceasta se completează cu elementele de identificare privind solicitantul şi imobilul precum şi datele tehnice conform D.T.A.C.Cerere tip şi anexă – formular tip F8 ce se poate obţine contra cost de la ghişeul 002, parter – XEROX.Aceasta se completează cu elementele de identificare privind solicitantul şi imobilul precum şi datele tehnice conform D.T.A.C.Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Autorizație de construireDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr 50 din 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
2LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile si completarile ulterioare

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.