Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Procedura pentru obținerea Permisului CITES – circulație in UE

Descriere procedură
CITES Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi flora pe cale de dispariţie. Persoanele fizice sau juridice care intenţionează să desfăşoare activităţi cu indivizi aparţinând speciilor de floră şi faună sălbatică prevăzute în anexele la Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia speciilor de faună şi floră sălbatică prin reglementarea comerţului cu acestea, denumite în continuare solicitanţi, au obligaţia de a solicita autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului eliberarea certificatului necesar pentru deplasarea exemplarelor vii ale speciilor de animale incluse în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările ulterioare, sau pentru excepţii de la interzicerea activităţilor comerciale conform art. 8 din acelaşi regulament, prin completarea formularelor stabilite de legislaţia Comunităţii Europene privind protecţia speciilor periclitate.
Căi de atac

În cazul unui litigiu între beneficiar și autoritatea competentă sunt aplicabile dispozițiile de drept comun.

Date de contact
Date de contact: Adresa: Bvd. Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti
Telefon: 021 408 9642
Instituţia responsabilă
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
30 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Fișa de înregistrare a solicitantuluiFișa de înregistrare completată conf. Anexei nr. 7 la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 255/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerțul cu specii sălbatice de faună și floră, cu modificările și completările ulterioareAtasament
2Documente anexate copie conform prevederilor legislative după cazDocumente de proveniență legală a exemplarelorDocument scanat-
3Dovada de plata a tarifuluiSe va anexa la dosar dovada documentului de plată – copie după OP/chitanță. Denumirea tarifului. Analiză documentație și eliberarea permisului CITES de import/export/reexportDocument scanat-
4Cerere tip completatăCerere tip, conform anexelor la Ordin nr. 255/2007Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificatul CITES pentru utilizare în interiorul ComunitățiiDocument fizic si document semnat electronic

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr. 69/1994 pentru aderarea României la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție
2Regulamentul (CE) nr. 338/1997 al Consiliului, privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea, cu modificările și completările ulterioare.
3Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei, de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/1997 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea, cu modificările și completările ulterioare
4Ordinul ministrului mediului nr. 255/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerțul cu specii sălbatice de faună și floră
5Ordinul nr. 865/2014 privind modificarea unor acte normative care stabilesc taxe și tarife în domeniul protecției mediului.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.