Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Procedura pentru obținerea Permisului CITES – import/export/re-export

Descriere procedură
Persoanele fizice sau juridice care intenţionează să desfăşoare activităţi de import, export sau reexport cu indivizi aparţinând speciilor de floră şi faună sălbatică prevăzute în anexele la Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia speciilor de faună şi floră sălbatică prin reglementarea comerţului cu acestea, denumite în continuare solicitanţi, au obligaţia de a solicita autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului eliberarea permisului de import/export sau a certificatului de reexport ori a certificatului necesar pentru deplasarea exemplarelor vii ale speciilor de animale incluse în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările ulterioare, sau pentru excepţii de la interzicerea activităţilor comerciale conform art. 8 din acelaşi regulament, prin completarea formularelor stabilite de legislaţia Comunităţii Europene privind protecţia speciilor periclitate.

Căi de atac
În cazul unui litigiu între beneficiar și autoritatea competentă sunt aplicabile dispozițiile de drept comun.
Date de contact
Adresa: Bvd. Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti
Telefon: 021 408 9642
Instituţia responsabilă
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Cerere tip completatăCerere tip, conform anexelor la Ordin nr. 255/2007Atasament
2Declarația solicitantului pentru sturioni si produse obținute, respectiv caviarDeclarație pe propria răspundere conf. Anexei nr. 11 la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 255/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerțul cu specii sălbatice de faună și floră, cu modificările și completările ulterioareAtasament
3Fișa de înregistrare a solicitantuluiFișa de înregistrare completată conf. Anexei nr. 7 la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 255/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerțul cu specii sălbatice de faună și floră, cu modificările și completările ulterioareAtasament
4Documente anexate copie conform prevederilor legislative după caz• Pentru import se anexează permisul CITES de export • Pentru export se anexează permisul CITES de import în UEDocument scanat-
5Dovada de plata a tarifuluiSe va anexa la dosar dovada documentului de plată – copie după OP/chitanțăDenumirea tarifuluiAnaliză documentație și eliberarea permisului CITES de import/export/reexportDocument scanat-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Permisul CITES – import/export/re-exportDocument fizic si document semnat electronic

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr. 69/1994 pentru aderarea României la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție
2Regulamentul (CE) nr. 338/1997 al Consiliului, privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea, cu modificările și completările ulterioare.
3Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei, de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/1997 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea, cu modificările și completările ulterioare
4Ordinul ministrului mediului nr. 255/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerțul cu specii sălbatice de faună și floră
5Hotărârea Guvernului nr. 1191/2010 privind stabilirea sistemului de înregistrare a loturilor de sturioni din crescătorii și a caviarului obținut din activități de acvacultură și de marcare prin etichetarea caviarului.
6Ordinul nr. 865/2014 privind modificarea unor acte normative care stabilesc taxe și tarife în domeniul protecției mediului.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.