Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Eliberarea certificatelor de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor pentru operatorii economici

Descriere procedură
Răspunderea organizării acţiunii de stabilire şi evaluare a terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat o au ministerele de resort, consiliile judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi consiliile de administraţie ale societăţilor comerciale cu capital de stat.  
Organele care, potrivit legii, îndeplinesc atribuţiile ministerului de resort, precum şi autorităţile  administrative publice judeţene vor elibera societăţilor comerciale certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor.  Aceste certificate sunt supuse regimului de publicitate imobiliară. 

Certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se eliberează de către ministerele de resort şi vor fi semnate de miniştri, pentru societăţile comerciale cu capital de stat, înfiinţate prin hotărîre a Guvernului, şi de către consiliile judeţene sau de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, semnate de presedinti, respectiv de primarul general al municipiului Bucureşti şi de secretarii acestora, pentru cele înfiinţate prin hotărîri ale consiliilor locale şi judeţene sau prin hotărîre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Documentaţiile pe baza cărora urmează sa se elibereze certificatele:
  a) planul de încadrare în zona a societăţii comerciale cu capital de stat, scara 1 : 10.000 pînă la 1: 100.000, întocmit de societatea comercială solicitatoare, pe care se vor evidenţia:
       - căile principale de comunicaţii;
  - principalele reţele edilitare;
  - societăţile comerciale sau regiile autonome importante în zona, vecinii etc.;
  b) foile de plan întocmite de societatea comercială solicitatoare (anexa nr. 5), cuprinzînd suprafaţa incintei existente rezultată din însumarea suprafeţelor pe bază de măsurători topografice;
  c) situaţia privind stabilirea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat (anexa nr. 2);
  d) situaţia privind evaluarea calitativă a terenurilor disponibilizate.

Documentaţiile privind stabilirea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, împreună cu certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în copie, vor fi trimise pentru înregistrare, după cum urmează:
  a) pentru societăţile comerciale cu capital de stat înfiinţate prin hotărîrea Guvernului: 
  - un exemplar la Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară judeţean sau al municipiului Bucureşti- un exemplar la Compartimentul pentru urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul consiliului judeţean sau al municipiului Bucureşti;
  - un exemplar la ministerul sub autoritatea căruia se afla societatea comercială;
  - un exemplar la societatea comercială deţinătoare a terenurilor; 
  - un exemplar la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului*) -Direcţia generală gestiunea localităţilor. Societăţile comerciale cu capital de stat, în termen de 15 zile de la obţinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, au obligaţia înregistrării acestuia în documentele de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

În urma analizării documentaţiei privind suprafeţele de teren aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, care sunt determinate ca necesare obiectului de activitate prevăzut în actul de înfiinţare, documentaţiile respective se vor înainta pentru eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, după cum urmează:
  a) pentru societăţile comerciale cu capital de stat înfiinţate prin hotărîre a Guvernului, la ministerul de resort;
  b) pentru societăţile comerciale cu capital de stat, înfiinţate prin hotărîri ale autorităţilor administraţiei publice locale, la consiliile judeţene sau la Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.

Alte detalii despre aceasta procedura se pot regăsi accesând site-ul web al instituției, secțiunea "Informații de interes public".

Informații suplimentare pot fi găsite accesând pagina web a Ministerului Energiei, www.energie.gov.ro
Căi de atac

Certificatele de atestare a dreptului de proprietate sunt acte administrative ce pot fi atacate in conditiile si termenele prevazute de Legea Contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Date de contact
Adresa: Splaiul Independenței nr. 202E, sector 6, București
Telefon: 021. 407. 99. 21
E-mail: comunicare@energie.gov.ro
Instituţia responsabilă
Ministerul Energiei,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Situatia privind evaluarea calitativa a terenurilor disponibilizateFormular predefinit
2Situatia privind stabilirea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de statFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificat de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor pentru operatorii economiciDocument-

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.