Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Autorizatie comert stradal - în mun. Constanţa - Primăria Municipiului Constanța

Descriere procedură
Prezenta procedură reglementează modalitatea de autorizare a operatorilor economici ce desfăşoară activităţi de comert stradal.

Comerţ de mic detaliu, prestări servicii, campanii promoţionale, circuri, activități cu caracter cultural/ artistic/ sportiv   (târguri, expoziții, spectacole, festivaluri,etc.), realizare și comercializare produse de artizanat, pictură și altele asemenea, altele.

- Taxa de autorizare se achita dupa verificarea documentatiei de catre inspector la casieria Primariei sau prin ordin de plata in contul: RO46TREZ23121360206XXXXX*
- Taxa de amplasament difera in functie de activitatea desfasurata si zona unde este situat  amplasamentul  si se achita dupa verificarea documentatiei de catre inspector la casieria Primariei sau prin ordin de plata in contul  RO83TREZ23121340250XXXXX.

Taxa se incaseaza in lei/mp/zi.
( * Nu ne asumam raspunderea pentru sumele virate de catre operatorii economici din proprie initiativa, fara avizul inspectorului)
Căi de atac

În cazul unui litigiu intre beneficiar si PMC sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr. 51
Telefon: 0241 488 100
Email: primarie@primaria-constanta.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1cerere tiptimp estimat de completare 2 - 3 minFormular predefinit
2Certificat de atestare fiscală eliberat de către organul fiscal competent- pentru operatorii economici care se obligă să achite taxele viitoare eșalonat, conform deciziei de impunere. Operatorii economici care figurează cu debite sau amenzi contravenţionale neachitate la bugetul local, pot fi autorizaţi doar după achitarea acestora.Formular predefinit-
3Certificat de inregistrare la Oficiul Registrului ComertuluiFormular predefinit-
4Act constitutiv al societăţii-statut, contract de societate sau certificat de înregistrare menţiuni şi rezoluţia emisă de Oficiul registrului comerţului în baza prevederilor O.U.G. nr.44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale.

Formular predefinit-
5Contract de salubrizare-acesta se va depune la eliberarea autorizației de  funcționare.Formular predefinit-
6Schite si fotografii-schiţe privind amplasamentul propus şi 2-3 fotografii din unghiuri diferite din care să reiasă zona amplasamentului supus autorizării.Formular predefinit-
7Alte documente functie de specificul activitatii solicitate si functie de natura juridica a terenului- unde este cazulFormular predefinit-
8Contract încheiat cu o firma specializatăpentru asigurarea și menținerea curățeniei la locul de desfășurare a evenimentului/activității și pentru colectarea selectivă și transportul deșeurilor lichide și solide, conform normelor de mediu prevăzute de legislația în vigoare
-doar pentru desfășurarea activităților cu caracter cultural/artistic/sportiv (târguri, expoziții, spectacole, festivaluri, etc.)
Formular predefinit-
9declaratie-consimtamant

-conform prevederilor Regulamentului (U.E.) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

Formular predefinit
10contract de colectare deseuri reciclabileDocument informativ-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1autorizațieDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordonanta privind comercializarea produselor si serviciilor de piata-actualizata
2Hotarare privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice - actualizata
3Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in muncipiul Constanta

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.