Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Emitere autorizație de comerț stradal-comerț de întâmpinare în fața propriilor unități comerciale în Mun. Constanța - Primăria Municipiului Constanța

Descriere procedură

Prezenta procedură reglementează modalitatea de emitere a autorizației de comerț stradal-comerț de întâmpinare în fața propriilor unități comerciale, comerț de mic detaliu, prestări servicii, campanii promoționale, circuri, activități cu caracter cultural/artistic/ sportiv (târguri, expoziții, spectacole, festivaluri, etc), realizare și comercializare produse de artizanat, pictură și altele asemenea, altele în cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

Căi de atac

În cazul unui litigiu intre beneficiar si PMC sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr.51
Telefon: 0241 488 100
Email: primarie@primaria-constanta.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1cerere tiptimp estimat de completare 2 - 3 min.Formular predefinit
2Avizul program de funcţionare- copieFormular predefinit-
3Dovada deținerii legale a terenului în situația în care comerțul de întâmpinare urmează să se desfășoare pe teren aparținând persoanelor fizice sau juridiceTitlul de proprietate pentru teren:      
- intabulare și documentație cadastrală/extras de carte funciară pentru informare (actualizat), pentru terenul pe care se va desfășura comerțul de întâmpinare; sau
-    contract de vânzare cumpărare/certificat de moștenitor/hotărâre judecătorească, etc.;   
Contract de închiriere (copie)/contract de comodat (copie conform cu originalul), etc., unde este cazul
Formular predefinit-
4Plan de situaţiecotat cu încadrarea în zonă a amplasamentului, propus în raport cu unitatea economică și vecinătățile existenteFormular predefinit-
5Fotografii-  din unghiuri diferite din care să reiasă zona amplasamentului supus autorizării.Formular predefinit-
6declaratie-consimtamant

- conform prevederilor Regulamentului (U.E.) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Autorizație de comerț stradalDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordonanta privind comercializarea produselor si serviciilor de piata-actualizata
2Hotarare privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice - actualizata
3Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in muncipiul Constanta

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.