Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Emitere permis de pescuit comercial

Descriere procedură
Procedura se adreseaza persoanelor fizice ( români) care doresc sa desfăsoare pescuitul comercial in perimetrul RBDD.
Aceasta procedura poate fi operaţionala doar pentru demararea/ iniţierea procedurii.
Căi de atac
​Intre autoritatea competentă şi furnizor, căile de atac în caz de litigiu sunt cele prevăzute în Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Date de contact

Adresa: Str. Portului Nr. 34A, Tulcea
Telefon:  0240 51 89 45
E-mail: arbdd@ddbra.ro

Instituţia responsabilă
Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii,Județ TULCEA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani
Termen de completare dosar
30 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1copie de pe buletin/carte de identitatecopie xeroxDocument scanat-
2doua pozetip pasaportDocument scanat-
3dovada plăţii taxei de eliberare a permisuluiSe va achita 50 RON, conform prevederilor legaleDocument scanat-
4copie de pe diploma/certificatul de formare profesională pentru profesia de pescar profesionistDiploma de studii din care sa ateste formarea profesionala ca pescar comercialDocument scanat-
5Declaraţie pe propria răspunderedin care să reiasă că solicitantul nu a fost condamnat sau sancţionat penal pentru infracţiuni la legea pescuitului.Document scanat-
6cerereConform anexei  din Ordinul nr.126 din 2017Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1permis de pescuit comercialDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1HOTARÂRE Nr. 1016 din 3 septembrie 2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare în pescuit si acvacultura
2Ordin nr.126 -807 din 2017 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului in vederea practicarii pescuitului comercial in habitatele piscicolenaturale din ariile protejate.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.