Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Emitere certificat de urbanism instalaţie de utilizare gaze naturale locuinte colective – coloana pe casa scării şi racorduri - Primăria Municipiului Constanța

Descriere procedură

Prezenta procedură reglementează modalitatea de emitere a certificatului de urbanism instalaţie de utilizare gaze naturale  – coloana pe casa scării şi racorduri în cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

După înregistrarea cererii și verificarea documentelor veți primi un e-mail cu suma și detaliile de plată.

PRECIZĂRI

Art. 19, alin. (2) al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul MDRL nr. 839/2009 stabilesc faptul ca certificatul de urbanism este un act de informare cu privire la regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, precum şi la cerinţele urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate, document care se eliberează, la cerere, oricărui solicitant - persoană fizică sau persoană juridică - nefiind necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate.

Se interzice emitentului să condiţioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauză, precum şi a oricăror altor documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării.

În aceste condiții, în scopul detalierii intervenției urbanistice propuse, pot fi atașate la documentația legală necesară obligatorie și alte documente elaborate de un proiectant, constând în:

· acord/avizde principiu emis de detinatorul retelei;
· memoriultehnic;
· plan desituație pe suport cadastral pe care se va evidenția color rețeaua existentă șicea propusă - 2 ex. scara 1:500;(aceste planuri sunt opționale și au scop exclusiv de informare privind intențiile investitorului, neputând fi vizate spre neschimbare);· hotărârea judecătorească de înființare și CIF pentru asociațiile de proprietari;
· schema izometrica a instalatiei de utilizare gaze naturale și plan releveu pe care se figureaza traseul conductei al apartamentului ce urmeaza sa se racordeze lacoloana - 2ex.Planurile ce urmează a fi vizate spre neschimbare vor fi extrasele de plan cadastral pe ortofotoplan sau alte planuri eliberate / vizate de 
Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța,cu evidențierea parcelelor cadastrale pentru care se solicită certificatul de urbanism, motiv pentru care vor fi depuseîn 2 exemplare originale.
Căi de atac
In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.
Date de contact
Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr. 51
Telefon: 0241488100
Email: primarie@primaria-constanta.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
100 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1plan de incadrare in zona, la una din scarile 1 la 10.000, 1 la 5.000, 1 la 2.000, 1 la 1.000, 1 la 500- eliberat la cerere de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta - 2 exemplare originale, pentru imobilele neinscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara Document scanat-
2cerere tipîn numele beneficiarului - persoană fizică / juridică / asociaţie de proprietari, completată, semnată / ştampilată de beneficiar / împuternicit – formular F1 - timp mediu de completare 5-6 minFormular predefinit
3declaratie-consimtamant-conform prevederilor Regulamentului (U.E.) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor dateFormular predefinit
4chitanta achitare taxaDovada de plata
5extras din planul cadastral de pe otofotoplan, in termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice, eliberat la cerere de catre OCPI Constanta-2 exemplare

Dovada de plata-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1certificat de urbanismDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr 50 din 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
2Ordinul nr 839 din 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
3LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile si completarile ulterioare

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.