Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Emitere certificat de urbanism rețele tehnico-edilitare - alimentare cu apă, canalizări, transport şi alimentare cu energie electrică, termoficare, transport şi distribuţie gaze naturale, comunicaţii - Primăria Municipiului Constanța

Descriere procedură
Prezenta procedură reglementează modalitatea de emitere a certificatului de urbanism rețele tehnico-edilitare alimentare cu apă canalizări, transport şi alimentare cu energie electrică, termoficare, transport şi distribuţie gaze naturale, comunicaţii în cadrul Primăriei Municipiului Constanța

PRECIZĂRI:
Lucrarile de bransamente si racorduri la retele tehnico-edilitare sunt exceptate de la procedura de autorizare, sens in care nu se mai inregistreaza cereri privind eliberarea certificatului de urbanism la PMC, acestea putand fi executate doar cu avizul/ acordul SC Confrot Urban SRL, in calitate de administrator al drumurilor.
Căi de atac
In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.
Date de contact
Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr. 51
Telefon: 0241488100-Directia Urbanism 
Email: primarie@primaria-constanta.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
2 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1extras de carte funciara pentru informare, in termen de 30 de zile calendaristice, eliberat la cerere de catre Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Constanta-2 exemplare
-pentru imoblilele inscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara
Document scanat-
2extras din planul cadastral de pe ortofotoplan , in termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice, eliberat la cerere de catre OCPI Constanta-2 exemplare
-pentru imobilele inscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara eliberat la cerere de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta  
Document scanat-
3cerere tipse completează în numele ENGIE ROMANIA SA prin firma împuternicită, pentru beneficiar/ in numele ENEL prin beneficiar/ in numele proprietarului, completată, semnată şi ştampilată de firma împuternicită, dupa caz – formular F1 - timp mediu de completare 5-6 minFormular predefinit
4declaratie-consimtamant-conform prevederilor Regulamentului (U.E.) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor dateFormular predefinit
5chitanta achitare taxaDovada de plata
6plan de incadrare in zona, la una din scarile 1 la 10.000, 1 la 5.000, 1 la 2.000, 1 la 1.000, 1 la 500-pentru imobilele neinscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliaraDovada de plata-
7opis-se va completa in mod obligatoriu de catre proiectant/arhitectDovada de plata-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1certificat de urbanismDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr 50 din 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
2Ordinul nr 839 din 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
3LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile si completarile ulterioare

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.