Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Emitere autorizație de construire rețele tehnico - edilitare extindere / branşament reţele electrice - Primăria Municipiului Constanța

Descriere procedură
Prezenta procedură reglementează modalitatea de emitere a autorizației de construire rețele tehnico - edilitare extindere / branşament reţele electrice în cadrul Primăriei Municipiului Constanța

PRECIZARE:
În cazul în care se solicită extinderi de rețele de către E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A., nu se va prezenta act de proprietate, cadastru, extras de carte funciară.
Căi de atac
In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.
Date de contact
Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr. 51
Telefon: 0241488100
Email: primarie@primaria-constanta.ro

Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1OpisDocument scanat-
2Certificatul de urbanism in termen de valabilitatecopieDocument scanat-
3Act proprietatecopie legalizatăDocument scanat-
4Extras de carte funciarăactualizat la ziDocument scanat-
5Planul cadastralal proprietății unde se va poziționa echipamentul aferent rețelei/branșamentuluiDocument scanat-
6Avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism in termen de valabilitatecopieDocument scanat-
7Schiţă refacere domeniu publicDocument scanat-
8Proiect, vizat de verificator proiecte, dacă este cazul- piese scrise (memoriu tehnic) şi piese desenate (plan încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz, emis de OCPI - 2 exemplare și plan de situaţie întocmit în sistemul de Proiecție Stereografic 1970, la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de OCPI pe care se va reprezenta color reţeaua existentă şi cea propusă), referat de verificare a documentației tehnice (dacă este cazul). Fiecare planșă va avea în partea dreapta jos un cartuș care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizației, după caz, titlul proiectului și al planșei, numărul proiectului și al planșei, data elaborării, numele, calitatea și semnătura elaboratorilor și ale șefului de proiect.Document scanat-
9Taxa13 lei pentru un branşament, 1 din valoarea de deviz fără TVA pentru extinderiDocument scanat-
10Cerere tip si anexe- completate, semnate si ştampilate, după caz, anexa la cererea de solicitare autorizatie de construire va fi semnata si stampilata de catre proiectant, in numele SC E-Distributie Dobrogea SA, formular F8 – timp mediu de completare 5-6 minFormular predefinit
11declaratie-consimtamant-conform prevederilor Regulamentului (U.E.) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor dateFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1autorizație de construireDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr 50 din 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
2Ordinul nr 839 din 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
3LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile si completarile ulterioare
4Privind aprobarea Regulamentului general de urbanism

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.