Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Emitere autorizație de construire instalație gaze naturale - locuinte colective, coloană pe casa scării şi racorduri - Primăria Municipiului Constanța

Descriere procedură

Prezenta procedură reglementează modalitatea de emitere a autorizației de construire instalație gaze naturale - locuinte colective, coloană pe casa scării şi racorduri în cadrul Primăriei Municipiului Constanța

PRECIZĂRI:

În scopul detalierii documentației propuse, pot fi atașate la documentația legală necesară obligatorie și urmatoarele documente:

- Acord Asociatia de Proprietari semnat de Presedinte și Comitetul executiv al Asociației- model M1 (vezi acte necesare)

- Tabel nominal 50+1% in original cu acordul proprietarilor - model M2 (vezi acte necesare)

Nota:

1. Se poate obține Autorizația de construire pentru solicitanții persoane fizice/juridice care doresc racordarea apartamentului ulterior obținerii autorizației de construire a coloanei pe casa scării în termenul de valabilitate al autorizației de construire a coloanei de gaze. - vezi acte necesare cf. Anexa 1.

2. În situația în care termenul de valabilitate a autorizației de construire a coloanei pe casa scării a expirat se poate emite altă autorizație de construire pentru branșarea la coloană prin reluarea procedurii de autorizare (obținerea certificatului de urbanism, avize/ acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, autorizație de construire)- vezi acte necesare cf. Anexa 2.

În situația în care termenul de valabilitate a autorizației de construire a coloanei pe casa scării a expirat se poate emite altă autorizație de construire pentru branșarea la coloană prin reluarea procedurii de autorizare (obținerea certificatului de urbanism, avize/ acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, autorizație de construire).

Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact

Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr.51
Telefon: 0241488100
Email: primarie@primaria-constanta.ro

Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Extras de carte funciară actualizat la zi pentru apartamentele care se vor racorda individual sau colectiv-pentru cei care nu figureaza în extras declarație notarială din care să reiasă că imobilul nu este în litigiu, nu are alte sarcini, nu solicită despăgubiri primăriei privind această intervenție și că nu se va opune ca ENGIE ROMÂNIA SA să intrerupă furnizarea gazelor naturale în cazul apariției unui litigiu – cu respectarea prevederilor Codului Penal, privind infracțiunea de fals în declarațiiDocument scanat-
2Avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism– copieDocument scanat-
3Taxa1 la suta din valoarea devizului fără TVA coloana- pe casa scării şi racorduriDocument scanat-
4Certificat de urbanism in termenul de valabilitatecopieDocument scanat-
5Plan de incadrare în zonă scara 1 la 2000 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară OCPI pe care se va suprapune cartușul firmei de proiectare2 exemplareDocument scanat-
6carte de identitatecopieDocument scanat-
7Proiect vizat de verificator de proiectepiese scrise (memoriu tehnic pentru apartamentele ce se vor racorda) şi piese desenate (plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz, emis de OCPI - 2 exemplare, schema izometrică pentru apartamente ce se racordează – 2 exemplare), referat de verificare a documentației tehnice. Fiecare planșă va avea în partea dreapta jos un cartuș care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizației, după caz, titlul proiectului și al planșei, numărul proiectului și al planșei, data elaborării, numele, calitatea și semnătura elaboratorilor și ale șefului de proiect.Document scanat-
8Cerere tip si anexe completate, semnate si stampilate, dupa caz anexa la cererea de solicitare autorizatie de construire va fi semnata si stampilata de catre proiectant- formular F8 – timp mediu de completare 5-6 minFormular predefinit
9Opisanexa 1 pentru cazurile cand  solicitanții persoane fizice/juridice care doresc racordarea apartamentului ulterior obținerii autorizației de construire a coloanei pe casa scării în termenul de valabilitate al autorizației de construire a coloanei de gaze sau anexa 2 - în situația în care termenul de valabilitate al autorizației de construire a coloanei pe casa scării a expirat se poate emite altă autorizație de construire pentru branșarea la coloană prin reluarea procedurii de autorizare (obținerea certificatului de urbanism, avize/ acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, autorizație de construire)

Formular predefinit
10Acord Asociatia de Proprietari semnat de Presedinte și Comitetul executiv al Asociațieimodel M1Formular predefinit
11Tabel nominal 50%+1 in original cu acordul proprietarilormodel M2Formular predefinit
12declaratie-consimtamant

- conform prevederilor Regulamentului (U.E.) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1autorizație de construireDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr 50 din 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
2Ordinul nr 839 din 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
3LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile si completarile ulterioare

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.