Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Emitere autorizație de construire rețele tehnico-edilitare extindere / branşament transport şi distribuţie gaze naturale - Primăria Municipiului Constanța

Descriere procedură

Prezenta procedură reglementează modalitatea de emitere a autorizației de construire rețele tehnico-edilitare extindere / branşament: transport şi distribuţie gaze naturale în cadrul Primăriei Municipiului Constanţa.

PRECIZĂRI:

În scopul detalierii documentației propuse, pot fi atașate la documentația legală necesară obligatorie și urmatoarele documente:

- Acord Asociatia de Proprietari semnat de Presedinte și Comitetul executiv al Asociației - model M1 ( vezi acte necesare)

- Tabel nominal 50+1% in original cu acordul proprietarilor - model M2 ( vezi acte necesare)

Nota:

- În cazul în care se solicită extinderi de reţele de către ENGIE SA, nu se va prezenta act de proprietate, cadastru, extras de carte funciară;

- Documentaţia se depune în două exemplare. Exemplarul beneficarului va conţine avizele în original.

Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr.51
Telefon: 0241488100
Email: primarie@primaria-constanta.ro

Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1OpisDocument scanat-
2Certificatul de urbanism in termen de valabilitatecopieDocument scanat-
3Act proprietatecopie legalizatăDocument scanat-
4Extras de carte funciarăactualizat la zi și planul cadastral al proprietății unde se va poziționa PRM excepție blocuriDocument scanat-
5Carte de indentitatecopieDocument scanat-
6Încheiere judecătorească privind înfiinţarea asociaţieipentru Asociaţiile de Proprietari, conform cu originalulDocument scanat-
7Certificat de înregistrare fiscalăpentru Asociaţiile de Proprietari, conform cu originalulDocument scanat-
8Taxa13 lei pentru un branşament, 1 din valoarea de deviz fără TVA pentru extinderiDocument scanat-
9Avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism in termen de valabilitatecopieDocument scanat-
10Proiect vizat de verificator de proiecte- piese scrise (memoriu tehnic) şi piese desenate (plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1 la 10.000, 1 la 5.000, 1 la 2.000 sau 1 la 1.000, după caz, emis de OCPI - 2 exemplare și plan de situaţie întocmit în sistemul de Proiecție Stereografic 1970, la scările 1 la 2.000, 1 la 1.000, 1 la 500, 1 la 200 sau 1 la 100, după caz, vizat de OCPI pe care se va reprezenta color reţeaua existentă şi cea propusă), referat de verificare a documentației tehnice. Fiecare planșă va avea în partea dreapta jos un cartuș care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizației, după caz, titlul proiectului și al planșei, numărul proiectului și al planșei, data elaborării, numele, calitatea și semnătura elaboratorilor și ale șefului de proiect.Document scanat-
11Schiţă refacere domeniu publicDocument scanat-
12Cerere tip si anexecompletate, semnate şi ştampilate dupa caz, anexa la cererea de solicitare autorizatie de construire va fi semnata si stampilata de catre proiectant - formular F8 – timp mediu de completare 5-6 minFormular predefinit
13Acord Asociatia de Proprietari semnat de Presedinte și Comitetul executiv al Asociațieimodel M1Formular predefinit
14Tabel nominal 50 la suta plus 1 in original cu acordul proprietarilormodel M2Formular predefinit
15declaratie-consimtamant

-conform prevederilor Regulamentului (U.E.) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1autorizație de construireDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Lege privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
2Ordinul nr 839 din 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
3LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile si completarile ulterioare
4Privind aprobarea Regulamentului general de urbanism

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.