Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Urbanism - Cerere Prelungire Certificat de Urbanism

Descriere procedură
Pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism se completeaza si se depune la emitent o cerere-tip (potrivit Formularului - model F.7 - CERERE pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism) insotita de certificatul de urbanism emis, in original. Cererea pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism se depune cu 15 zile inaintea expirarii datei de valabilitate a acestuia. 

Odata cu depunerea cererii de prelungire a valabilitatii certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitarii taxei de prelungire a acestuia.
Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Str. Moților nr. 3, Cluj-Napoca
Telefon: 0264 596 030
E-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Cluj-Napoca,Județ CLUJ
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Certificat de urbanism in originalAtasament-
2Taxa prelungire certificat de urbanism. In copie30 din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului de urbanismAtasament-
3formular F.7cerere tip – formular F.7Atasament semnat electronic

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificat de urbanism cu valabilitatea prelungita (actul prezentat de solicitant la depunere, in original)Document-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr 50 din 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
2LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile si completarile ulterioare
3Ordinul nr 839 din 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.