Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Emitere autorizație de construire/ desființare - Primăria Municipiului Constanța

Descriere procedură
Prezenta procedură reglementează modalitatea de emitere a autorizației de construire / desființare în cadrul Primăriei Municipiului Constanţa.
Căi de atac
In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.
Date de contact
Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr. 51
Telefon: 0241 488 100
Email: primarie@primaria-constanta.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1opisDocument scanat-
2act proprietate copie legalizataDocument scanat-
3extras de plan cadastral actualizat la ziDocument scanat-
4extras carte funciara la ziDocument scanat-
5dovada OAR Ordinul Arhitectilor din Romania / UAR Uniunea Arhitectilor din RomaniaDocument scanat-
6copie certificat de urbanismDocument scanat-
7avize / acorduri si punct de vedere / act administrativ al autoritatii pentru protectia mediului, solicitate prin certificatul de urbanismin copieDocument scanat-
8Piese scriselista şi semnăturile proiectanţilor, memoriu justificativ de arhitectura, memorii instalatii, studiu geotehnic pentru constructii noi, referate de verificare conform Legii 10/1995.Document scanat-
9cerere tip anexecompletate, semnate si stampilate, dupa caz, anexa la cererea, de solicitare autorizatie de construire, va fi semnata si stampilata de catre arhitect – formular F8 – timp mediu de completare 5-6 minFormular predefinit
10declaratie-consimtamant-conform prevederilor Regulamentului (U.E.) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor dateFormular predefinit
11chitanta achitare taxetaxa autorizatie construire, taxa depozitare deseuri inerte, taxa firma, taxa imprejmuire calculate conf. HCL privind aprobarea taxelor locale si a Legii nr.227/2015 de aprobare a cod fiscal , taxa OAR/UARDocument informativ
12Piese desenateplanuri generale, planşe pe specialităţi.Document informativ

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1autorizatie de construire/desfiintareDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDINUL_839_NORME_LEGEA_50
2Lege privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
3Legea privind calitatea în constructii, cu modificarile ulterioare
4LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile si completarile ulterioare
5privind aprobarea Regulamentului de signalistica la nivelul municipiului Constanta
6privind modificarea HCLM 254/11.11.2010, pentru modificarea HCLM 51/30.03.2010, privind reglementarea lucrarilor de construire la locuintele situate la blocuri, la nivelul municipiului Constanta

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.