Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

CERERE de eliberare a unui certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu și Declaraţie pe propria răspundere

Descriere procedură

Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se eliberează potrivit procedurii privind eliberarea certificatului de atestare aprobată prin Ordinul nr. 594 din 9 iunie 2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, la cerere, de către Administraţia Fondului pentru Mediu, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare, dacă situaţia declarativă lunară pentru ultimii 5 ani fiscali este completă şi întocmită corect.


În cazul în care situaţia declarativă pentru ultimii 5 ani fiscali este incompletă / incorectă sau dacă societatea nu depune toate documentele necesare eliberării certificatului de atestare, conform menţiunilor de mai sus, AFM nu va putea emite certificatul de atestare şi va transmite o notificare în acest sens, la sediul societăţii.


Începând din anul 2020, serviciul "Depunere declaraţii on-line", pus la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu, oferă operatorilor economici posibilitatea de eliberare şi comunicare în mediu electronic a Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu.

Cererea de eliberare a certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în format electronic se transmite prin intermediul serviciului "Depunere declaraţii on-line" existent pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, la adresa https://online.afm.ro/ accesând meniul Fișe societate / Certificat fiscal.


Utilizarea serviciului "Depunere declaraţii on-line" pentru obţinerea certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu este posibilă atât pentru operatorii care deţin un cont de acces de tip utilizator/parolă (se obține prin transmiterea formularului A1 - Cerere cont acces), cât şi pentru cei înrolaţi în aplicaţia informatică (este obligatoriu să dețină semnătură electronică calificată, emisă de un prestator de servicii de încredere calificat, acreditat în conformitate cu Regulamentul UE nr. 910/2014), conform Ordinului nr. 572/2019 pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.


Valabilitatea Certificatului de atestare privind veniturile la Fondul pentru mediu este de 30 de zile de la data eliberării (menționăm că data eliberării este echivalentă cu data emiterii certificatului de atestare și poate fi diferită de data comunicării).


Pentru a nu întâmpina greutăţi la obţinerea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, vă rugăm să vă clarificaţi şi corectaţi, acolo unde este cazul, eventualele neconcordanţe între evidenţa fiscală şi cea contabilă, reflectate în fişa contribuabilului, înainte de solicitarea acestuia. 


Pentru informații suplimentare privind modalitatea de obținere a certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, puteți accesa site-ul AFM la adresa https://afm.ro/taxe_certificat_atestare.php sau puteți contacta Biroul Asistență Contribuabili și Proceduri Fiscale la telefon 0372.560.551 sau e-mail asistenta@afm.ro.


Căi de atac

În cazul unui litigiu între beneficiar și autoritatea competentă sunt aplicate dispozițiile de drept comun.

Date de contact
Adresă: Splaiul Independenței, nr. 294, Corp A, Sector 6 București
Telefon/Fax: (021)319.48.49, (021)319.48.50

Instituţia responsabilă
Administratia Fondului pentru Mediu,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
14 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Se anexează la cererea tip declaraţiile lipsă completate corect şi semnate.În cazul în care societatea nu a depus toate declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată la Fondul pentru mediu, aferente ultimilor 5 ani fiscali, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea eliberării certificatului de atestare în termenul de maxim 10 zile lucrătoare, se anexează la cererea tip declaraţiile lipsă completate corect şi semnate.Document scanat-
2Cerere tip şi Declaraţie pe propria răspundere

*Declarația pe propria răspundere se va completa, obligatoriu, ca anexă la Cererea de eliberare a unui certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu. Aceasta va conține doar informații aferente ultimilor 5 ani fiscali referitoare la denumirea tuturor taxelor/contribuțiilor datorate la Fondul pentru mediu, precum și perioada aferentă fiecăreia dintre acestea, nu și sumele datorate.

Precizăm că în cazul în care societatea nu a efectuat toate plăţile la zi, în conformitate cu prevederile OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea eliberării certificatului de atestare în termenul de maxim 10 zile lucrătoare, cu obligaţii de plată zero, societatea va efectua plăţile aferente.

*Plăţile efectuate prin operaţiuni bancare necesită un timp de procesare de aproximativ 3-4 zile de la momentul plăţii, cu excepţia cazului în care plata se face direct la casieria A.F.M.
Formular predefinit
3ANEXA nr. 1: Solicitare deschidere cont de acces în serviciul Depunere declaraţii on-lineSolicitare deschidere cont de acces în serviciul "Depunere declaraţii on-line"Formular predefinit
4act de identitate original copie* aceste documente nu sunt necesare în cazul în care Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu este transmis la sediul operatorului economicDocument informativ-
5împuternicire original* aceste documente nu sunt necesare în cazul în care Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu este transmis la sediul operatorului economicDocument informativ-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Cerere tip şi Declaraţie pe propria răspundereDocument

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN nr. 594 din 9 iunie 2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.