Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

CERERE DE RESTITUIRE taxa pe poluare şi taxa pentru emisiile poluante, dobânzile calculate şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti

Descriere procedură

Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora, potrivit prevederilor art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal – bugetare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă.


NOTĂ: este obligatorie completarea tuturor rubricilor din Cererea de restituire
Căi de atac

În cazul unui litigiu între beneficiar și autoritatea competentă sunt aplicate dispozițiile de drept comun.

Date de contact
Adresă: Splaiul Independenței, nr. 294, Corp A, Sector 6, București, 
Telefon/Fax: (021)319.48.49, (021)319.48.50
Instituţia responsabilă
Administratia Fondului pentru Mediu,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
45 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
60 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Act identitate pentru persoana fizică/certificatul de înregistrare pentru persoane juridice, în copieDocument scanat-
2Document de plată cu care s-a achitat taxa pe poluare pentru autovehicule, în copieDocument scanat-
3Carte de identitate a autovehiculului sau Decizie de calcul a taxei poluare pentru autovehicule, în copieDocument scanat-
4CERERE DE RESTITUIRECERERE DE RESTITUIREFormular predefinit
5ORDIN Nr. 365/741 din 19 martie 2014

ORDIN Nr. 365/741 din 19 martie 2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile

Document informativ
6Hotărâre judecătorească, rămasă definitivă şi irevocabilă, în originalDocument informativ-
7Extras de contDocument informativ-
8Extras de cont din care să reiasă contul IBAN în care se vor vira sumele de restituit, în copieDocument informativ-
9Extras de cont din care să reiasă contul IBAN în care se vor vira sumele de restituit, în copie. Plata în numerar se face doar la casieria AFM Bucureşti, în baza unei programări prealabileExtras de cont din care să reiasă contul IBAN în care se vor vira sumele de restituit, în copie la persoanele fizice, în cazul în care contul nu aparţine titularului hotărârii judecătoreşti, atunci va trebui să depuneţi şi actul de identitate al persoanei care deţine contul IBAN înscris în cerere, în copie. Plata în numerar se face doar la casieria AFM Bucureşti, în baza unei programări prealabileDocument informativ-
10Telefon de contact, de preferat mobil.Document informativ-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1CERERE DE RESTITUIREDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordonanta de urgenta nr. 52/2017 din 4 august 2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule
2Ordin nr. 1.144/1.1672/2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentand taxa taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule
3Ordin nr. 448/2.010/2018 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrului mediului, si al ministrului finantelor publice nr. 1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta nr. 52/2017 din 4 august 2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.