Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Emitere certificat de urbanism construire/ desființare/ elaborare PUZ, PUD - Primăria Municipiului Constanța

Descriere procedură

Prezenta procedură reglementează modalitatea de emitere a certificatului de urbanism construire/ desființare/ elaborare PUZ, PUD în cadrul Primăriei Municipiului Constanţa. 

După înregistrarea cererii și verificarea documentelor veți primi un e-mail cu suma și detaliile de plată.

PRECIZĂRI

Art. 19, alin. (2) al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, aprobate prin Ordinul MDRL nr. 839/2009 stabilesc faptul ca certificatul de urbanism este un act de informare cu privire la regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, precum şi la cerinţele urbanistice specificea mplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate, document care se eliberează, la cerere, oricărui solicitant - persoană fizică sau persoană juridică - nefiind necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate.

Se interzice emitentului să condiţioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauză, precum şi a oricăror altor documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării.

În aceste condiții, în scopul detalierii intervenției urbanistice propuse, pot fi atașate la documentația legală necesară obligatorie și alte documente elaborate de un proiectant, constând în planuri pe suport cadastral cu situația construcțiilor existente și a celor propuse și memoriu tehnic în care să fie descrise în detaliu propunerile din planuri, cu estimarea impactului lucrărilor propuse asupra vecinătăților; Aceste planuri sunt opționale și au scop exclusiv de informare privind intențiile investitorului, neputând fi vizate spre neschimbare;.

Planurile ce urmează a fi vizate spre neschimbare vor fi extrasele de plan cadastral pe ortofotoplan sau alte planuri eliberate / vizate de Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, cu evidențierea parcelelor cadastrale pentru care se solicită certificatul de urbanism.

În cazul imobilelor înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, pot fi vizate spre neschimbare ca anexăa certificatului de urbanism planurile de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000,1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberate, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară (OCPI), cu condiția ca acestea să conțină evidențierea parcelelor cadastrale pentru care se solicită certificatul de urbanism, fără a conține însă propuneri privind intervențiile constructive la nivel de parcelă. Aceste planuri vizate vor putea fi utilizate în cadrul documentațiilor necesare obținerii avizelor solicitate prin certificatul de urbanism.

Planșele ce conțin propuneri de intervenție, solicitate de instituțiile abilitate să emită avizele necesare, vor fi redactate pe suportul topografic vizat de OCPI pentru a fi utilizat la obținerea autorizației de construire, împreună cu planurile vizate spre neschimbare ca anexă la certificatul de urbanism, menționate la paragraful anterior.

Căi de atac
În cazul unui litigiu între beneficiar și autoritatea competentă sunt aplicabile dispozițiile de drept comun.
Date de contact
Adresa: Bd. Tomis, nr. 51, Constanta,
Telefon: 0241 488 100
E-mail: primarie@primaria-constanta.ro

Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Constanta,Județ CONSTANTA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
2 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1extras de carte funciara pentru informare in termen de valabilitate de 30 zile calendaristice, eliberat la cerere de catre Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Constanta-2 exemplare
-pentru imobilele inscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara
Document scanat-
2- extras din planul cadastral de pe ortofotoplan in termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice, eliberat la cerere de catre OCPI Constanta- 2 exemplare
-pentru imobilele inscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara 

Document scanat-
3plan de incadrare in zona, la una din scarile 1 la 10.000, 1 la 5.000, 1 la 2.000, 1 la 1.000, 1 la 500 , dupa caz, eliberat la cerere de catre OCPI Constanta-2 exemplare originale
-pentru imobilele  neinscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara
Document scanat-
4Cerere tipcompletata semnata si stampilata dupa caz – pentru persoane juridice timp mediu de completare 5-6 minFormular predefinit
5declaratie-consimtamant-conform prevederilor Regulamentului (U.E.) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor dateFormular predefinit
6opis-se va completa in mod obligatoriu de catre proiectant/arhitectFormular predefinit
7chitanta achitare taxaDovada de plata

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1certificat de urbanismDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Lege privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
2ORDINUL_839_NORME_LEGEA_50
3LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile si completarile ulterioare
4Privind aprobarea Regulamentului general de urbanism
5privind aprobarea Regulamentului de signalistica la nivelul municipiului Constanta
6privind modificarea HCLM 254/11.11.2010, pentru modificarea HCLM 51/30.03.2010, privind reglementarea lucrarilor de construire la locuintele situate la blocuri, la nivelul municipiului Constanta

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.