Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Procedura pentru obtinerea avizului prealabil privind clasa de calitate pentru introducerea în intravilanul localității a terenului la care se face referire, prin studiu urbanistic de P.U.Z.

Descriere procedură
Procedura pentru obtinerea avizului prealabil privind clasa de calitate pentru introducerea în intravilanul localității a terenului la care se face referire, prin studiu urbanistic de P.U.Z.
Căi de atac

În caz de litigiu, între autoritățile competente și furnizor sau beneficiar: Conform Legii nr. 554 / 2004 (Legea contenciosului administrativ).

Date de contact
Adresa: B-dul Carol I, nr. 2-4, sector 3, Bucuresti
Telefon: 021 307 24 46/ 021 307 24 22
E-mail: relatii.publice@madr.ro
Instituţia responsabilă
Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1AvizFormular predefinit
2cererea beneficiarului sau a proprietarului, după cazcererea beneficiarului sau a proprietarului, după caz, din care să rezulte suprafaţa terenului propus a se introduce în intravilan, categoria de folosinţă a acestuia, precum şi obiectivul de investiţie propus a se amplasa pe terenul pentru care se solicită avizul prealabil, în originalDocument informativ-
3acordul proprietaruluiacordul proprietarului, după caz, în originalDocument informativ-
4avizul Agenției Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare Judeţene, în originalavizul Agenției Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare Judeţene, în originalDocument informativ-
5documentaţia pentru încadrarea terenului în clase de calitate, în originaldocumentaţia pentru încadrarea terenului în clase de calitate, în originalDocument informativ-
6studiul urbanistic PUZ şi Regulamentul Local Urbanistic aferent PUZstudiul urbanistic PUZ şi Regulamentul Local Urbanistic aferent PUZ, în copieDocument informativ-
7certificatul de urbanism, în copiecertificatul de urbanism, în copieDocument informativ-
8extrasul de carte funciară pentru informare însoţit de extrasul de plan cadastralextrasul de carte funciară pentru informare însoţit de extrasul de plan cadastral, eliberate de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii documentaţiei pentru obţinerea avizului pe care se vor evidenţia suprafeţele solicitate a se introduce în intravilan, în copieDocument informativ-
9avizul prealabil de oportunitate, după caz, în copie.avizul prealabil de oportunitate, după caz, în copie.Document informativ-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile si completarile ulterioare
2Legea 554/2004 a contenciosului administrativ

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.