Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Procedura pentru obtinerea avizului de scoatere temporară/definitivă din circuitul agricol a terenurilor agricole, situate în extravilanul localităților

Descriere procedură
Procedura pentru obtinerea avizului de scoatere temporară/definitivă din circuitul agricol a terenurilor agricole, situate în extravilanul localităților.

Detalii suplimentare privind procedura:
Căi de atac

Căile  de atac, în caz de litigiu, între autoritățile competente și furnizor sau beneficiar: Conform Legii nr. 554 / 2004 - Legea contenciosului administrativ

Date de contact

Adresa: B-dul Carol I, nr. 2-4, sector 3, Bucuresti
Telefon: 021 307 24 46/ 021 307 24 22
E-mail: relatii.publice@madr.ro

Instituţia responsabilă
Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1cererea beneficiarului sau a proprietarului, după caz, din care să rezulte suprafaţa terenului propus a se scoate definitive/temporar din circuitul agricol şi categoria de folosinţă a acestuia, în originalToata documentatia pentru obţinerea avizului prealabil de scoatere definitivă/temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan, menționate mai sus se depune la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Judeţeană, care o avizează şi o înaintează spre aprobare Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană pe raza căruia este situat terenul, care o verifică şi o înaintează spre avizare la MADR.Document informativ-
2extrasul de carte funciară pentru informare şi copia actului de proprietate sau a altui act de deţinere valabil încheiat de exemplu contract de concesiune, arendă, închiriere, însoţit de acordul proprietarului, după caz, în originalDocument informativ-
3documentaţia cadastralăDocument informativ-
4certificatul de urbanism, însoţit de planul de situaţie şi de planul de încadrare în zonă planul de situaţie va evidenţia suprafaţa propusă pentru scoaterea din circuitul agricolDocument informativ-
5documentaţia pentru încadrarea terenului în clase de calitateDocument informativ-
6copii ale documentelor de plată a taxelor de protecţie la Fondul de ameliorare a fondului funciar, virate în conturile Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate ImobiliarăDocument informativ-
7avizul Administraţiei Naţionale a îmbunătăţirilor FunciareDocument informativ-
8memoriul tehnic al lucrării, în care se descrie obiectivul de investiţiiDocument informativ-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1LEGEA fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991*)- Republicare
2O RDIN nr. 897 din 7 septembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol
3Legea 554/2004 a contenciosului administrativ

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.