Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Dobândirea protecţiei unui sistem de calitate a unui produs agricol şi/sau alimentar

Descriere procedură
Dobândirea protecţiei unui sistem de calitate a unui produs agricol şi/sau alimentar, a Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a sistemelor de calitate ale produselor agricole şi/sau alimentare, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, precum şi a Regulilor specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional.


Căi de atac

Caile de atac în caz de litigiu între autoritățile competente si furnizor sau beneficiar:
Conform Legii nr. 554 / 2004 Legea contenciosului administrative, cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact

Adresa: B-dul Carol I, nr. 2-4, sector 3, Bucuresti
Telefon: 021 307 24 46/ 021 307 24 22
E-mail: relatii.publice@madr.ro

Instituţia responsabilă
Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
2 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Documentaţia pentru înregistrarea unui produs agricol şi/sau alimentar, în vederea dobândirii protecţiei unui sistem de calitate

Se elaborează de către grupul de producători sau procesatori si contine

a cererea de înregistrare pentru dobândirea protecţiei denumirii de origine protejată DOP/indicaţiei geografice protejate IGP/specialităţii tradiţionale garantate STG

b actul de asociere, 

c. declaraţie pe propria răspundere că grupul reprezintă producătorii sau procesatorii din arealul geografic delimitat în caietul de sarcini 

d.caietul de sarcini

 e. documentul unic 

f. date, înscrisuri sau alte dovezi care să evidenţieze legătura cu arealul geografic 

g. date, înscrisuri, referinţe bibliografice sau alte dovezi din care să rezulte legătura istorică de realizare a produsului cu aria geografică 

h. date socio economice- producţia actuală- cantitatea estimată pe 5 ani- numărul clienţilor actuali şi potenţiali pe fiecare segment al filierei produsului producţie, distribuţie, comercializare- destinaţia geografică a produsului actuală şi estimată pe 5 ani- situaţia economică actuală şi estimată pe 5 ani 

i. hartă color de dimensiune adecvată care să permită delimitarea precisă a zonei de producţie sau graniţele stabilite

j. copie a contractului încheiat cu un organism privat de inspecţie şi certificare a produselor agricole şi alimentare pentru verificarea şi certificarea realităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini 

k. alte date şi informaţii din care să rezulte necesitatea dobândirii protecţiei. Anexa nr. 1a la ORDINUL nr. 1762/ 2015

Formular predefinit
2Declararea opoziţiei faţă de cererea de înregistrare a unui sistem de calitate

Se depune la MADR de entităţi interesate si se accepta dacă îndeplinesc cel puţin una din următoarele condiţii:

 1. demonstrează nerespectarea condiţiilor privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare 

2.  demonstrează că înregistrarea denumirii propuse ar fi contrară art. 6 din Regulament

3.  demonstrează că înregistrarea denumirii propuse ar prejudicia existenţa unei denumiri omonime integral sau parţial ori a unei mărci de fabrică sau de comerţ, sau existenţa unor produse aflate legal pe piaţă de cel puţin 5 ani 

4.  precizează elementele ca înregistrarea este generică Anexa nr. 2 si Anexa 2ala ORDINUL nr. 1762/ 2015

Formular predefinit
3NOTIFICAREA finalizării consultărilor în cadrul procedurii de opoziţie la nivel naţional

Se întocmeşte de organizaţie şi conţine:

1. Date despre produs 

2. Referinţe oficiale 

3. Rezultatul consultărilor 

4. Caietul de sarcini şi documentul unic Anexa 2 ORDINUL nr. 1762/ 2015

Formular predefinit
4Utilizarea logoului naţional

Logoul naţional este utilizat în scopul identificării pe piaţă a produselor agricole şi/sau alimentare care au dobândit protecţie naţională a sistemelor din domeniul calităţii şi care garantează că produsele care poartă acest logo îndeplinesc următoarele condiţiia sunt produse pe teritoriul României şi sunt comercializate în conformitate cu prevederile privind comercializarea produselor agricole şi alimentareb sunt certificate de un organism de inspecţie şi certificare recunoscut de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Ruralec sunt protejate pe teritoriul naţional, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.762/2015 Anexa 4 la ORDINUL nr. 1762/ 2015 şi Anexa 4 a la ORDINUL nr. 1762/ 2015

Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Sistem de calitate a unui produs agricol şi/sau alimentar protejat la nivel european - Actul de înregistrare al denumirii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,Document-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN nr. 1762 din 16 iulie 2015 privind aprobarea Procedurii de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unui sistem de calitate a unui produs agricol şi/sau alimentar, a Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a sistemelor de calitate ale produselor agricole şi/sau alimentare, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, precum şi a Regulilor specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional
2Legea 554/2004 a contenciosului administrativ

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.