Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Avizarea documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă

Descriere procedură
Documentațiile cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă pot fi difuzate sau comercializate numai dacă sunt avizate de către comisia de abilitare și avizare din județul în care își are sediul elaboratorul. În situația în care elaboratorul își are sediul într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori aparținând Spațiului Economic European, documentațiile se avizează de către comisia de abilitare și avizare din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă al Municipiului București. Documentațiile care se supun avizării sunt - filme sau imagini, pe peliculă sau suport magnetic, cu subiecte din domeniul securității și sănătății în muncă, - afișe, pliante, broșuri din domeniul securității și sănătății în muncă, - suporturile de curs destinate programelor de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă prevăzute la art. 16 alin. 1 lit. c și la art. 55 alin. 1 din H.G. nr.1425/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia de abilitare şi avizare va transmite prin poştă avizul sau decizia de respingere motivată, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării.

Lista solicitanţilor care au obţinut avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă poate fi consultată la adresa https://www.inspectiamuncii.ro/servicii-externe
Căi de atac

Cai de atac: Solicitantul sau titularul de aviz, după caz, pot face contestaţie la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii deciziei de respingere. Soluţiile adoptate ca răspuns la contestaţie vor fi comunicate celor interesaţi în termen de 30 de zile de la data primirii contestaţiei.

Date de contact

Datele de contact ale comisiilor de abilitare și avizare pot fi găsite accesând site-ul https://www.inspectiamuncii.ro/ro/contact

Instituţia responsabilă
Comisii de abilitare si avizare,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
50 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
2 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1cerere pentru avizarea documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncăpotrivit modelului din H.G. nr. 1425/2006, anexa nr. 24Atasament
2copia certificatului de înregistrare la registrul comerțului și, după caz, a anexei acestuiaAtasament-
3copia documentului echivalent certificatului de înregistrare la registrul comerțuluidocument eliberat de statul în care își are sediul elaboratorul, în situația în care acesta își are sediul într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori aparținând Spațiului Economic EuropeanAtasament-
4scurt memoriu de prezentare a documentaţieiAtasament-
5documentația supusă avizăriiAtasament-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Informare privind eliberarea avizuluiNotificare-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1HG 1425/2006 Norme Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.