Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Procedura de acordare a disponibilităţii denumirii în vederea constituirii de asociații/fundații/federații sau modificării denumirii acestora

Descriere procedură

1. Primirea şi înregistrarea în programul de evidență generală a cererilor privind rezervarea denumirii asociațiilor, fundațiilor ori federațiilor, transmise prin poștă ori depuse la sediul MJ. 

2.  Verificarea disponibilității, întocmirea dovezilor și a răspunsurilor negative/explicative.

3. Expedierea dovezilor și răspunsurilor prin poștă, sau predarea acestora direct solicitanților ori mandatarilor acestora, la sediul MJ.

4. Primirea persoanelor care solicită informaţii cu privire la procedura de rezervare a denumirii și la solicitările depuse, în cadrul programelor de lucru cu publicul stabilite.


Acord prealabil SGG pentru folosirea în cuprinsul denumirii a cuvintelor „naţional”, „român” şi a derivatelor acestora.


Termenul de soluţionare a cererilor de rezervare a denumirii este de 3 zile de la data primirii cererii, calculat conform Codului de procedură civilă. Cererea trebuie însoțită de dovada plății tarifului și, după caz, de acordul prealabil al SGG.


Tarif rezervare denumire în valoare de 36 lei, respectiv tarif pentru prelungirea rezervării denumirii în valoare de 18 RON. Tarifele se achită în numerar sau prin virament în contul bugetului de stat nr. 20A365000- “Alte venituri”, astfel persoanele fizice la orice unitate a trezoreriei statului, indiferent de domiciliu, iar persoanele juridice la unitatea trezoreriei statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul fiscal. Chitanța în original se atașează cererii de rezervare a denumirii. Durata de valabilitate - 6 luni pentru disponibilitate denumire, respectiv 3 luni pentru prelungirea rezervării denumirii.


Formular cerere acordarea disponibilității denumirii: http://www.just.ro/transparenta-decizionala/formulare/

Indexul persoanelor juridice fără scop patrimonial: http://www.just.ro/registrul-national-ong/

Instituţia responsabilă: Ministerul Justiţiei, BUCURESTI

Căi de atac

Procedura de contestare: Art. 8 alin. 2^1 din O.G.nr. 26/2000: „În cadrul procedurii de verificare a legalităţii cererii de înscriere şi a documentelor prevăzute la art. 7 alin. 2, judecătorul desemnat de preşedintele instanţei verifică respectarea dispoziţiilor art. 7 alin. 3 şi poate dispune, prin încheiere motivată, înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, chiar dacă există un refuz motivat al Ministerului Justiţiei de a elibera dovada disponibilităţii denumirii, pe care îl apreciază ca neîntemeiat.” Art. 45 alin. 4 din OMJ. nr.954/2000: „Refuzul motivat al Ministerului Justiţiei poate fi înlăturat de instanţa de judecată în condiţiile art. 8 alin. 21 din ordonanţă.”

Date de contact
Adresa: Ministerul Justiției, Str. Apolodor, nr.17,sector 5, București.
​Telefon: 037 204 1046
E-mail : relatiipublice@just.ro
Instituţia responsabilă
Ministerul Justitiei,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
3 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Dovada achitării tarifuluiDovada în original a achitării tarifului de 36 RON la orice unitate a Trezoreriei de către persoanele juridice, la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul fiscal, în contul 20A365000 - „Alte venituri”. Pentru prelungirea rezervării denumirii, tariful este de 18 RON.Atasament-
2CerereCerere model în Anexa la Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 954/2000, modificat şi completat prin OMJ nr. 2534/2012 - OriginalFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Dovada disponibilității denumiriiDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin nr. 954/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor
2Ordin nr. 1417/2006 privind accesul la Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial
3Ordin nr. 2534/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor
4Ordin nr. 765/2013 pentru modificarea OMJ nr. 1417/2006 privind accesul la Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial
5Ordin nr. 2076/2007 pentru organizarea evidentei speciale a asociatiilor religioase
6Hotarare nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
7Ordin nr.120/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Ministerului Justitiei - extrase
8Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.