Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Procedura de comunicare de date referitoare la înregistrările efectuate în Registrul Naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial

Descriere procedură
1. Primirea şi înregistrarea în programul de evidență generală a cererilor privind comunicarea de date referitoare la înregistrările efectuate în Registrul Naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, transmise prin poștă ori depuse la sediul MJ.
2. Analiza conţinutului cererii, extragerea datelor solicitate, realizarea copiilor și întocmirea răspunsurilor privind comunicarea de date referitoare la înregistrările efectuate în Registrul Naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial.
3. Expedierea răspunsurilor şi adreselor prin poștă, sau predarea acestora direct solicitanților ori mandatarilor acestora, la sediul MJ.
4. Primirea persoanelor ce solicită informaţii cu privire la persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial, în cadrul programelor de lucru cu publicul stabilite.

 Tarif comunicare de copii certificate de pe înregistrările efectuate în Registrul Naţional şi de pe înscrisurile doveditoare ale înregistrărilor - 5 lei/rubrică (total 20 rubrici). 

Tarif eliberarea unei copii certificate de pe unul dintre înscrisurile doveditoare – 9 lei. 

Tarif eliberarea unei copii certificate de pe extrasul raportului de activitate ori al bilanțului anual al asociațiilor, fundațiilor sau federațiilor recunoscute ca fiind de utilitate publică – 11 lei. 

Tarifele se achită în numerar sau prin virament în contul bugetului de stat nr. 20A365000- “Alte venituri”, astfel persoanele fizice la orice unitate a trezoreriei statului, indiferent de domiciliu, iar persoanele juridice la unitatea trezoreriei statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul fiscal.

Chitanța în original se atașează cererii de comunicare a datelor.

Formular cerere de comunicare date din Registrul Național: http://www.just.ro/transparenta-decizionala/formulare/
Indexul persoanelor juridice fără scop patrimonial: http://www.just.ro/registrul-national-ong/
Instituţia responsabilă: Ministerul Justiţiei, BUCURESTI
Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Ministerul Justiției, Str. Apolodor, nr.17,sector 5, București.
Telefon: 037 204 1046
E-mail: relatiipublice@just.ro
Instituţia responsabilă
Ministerul Justitiei,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Cerere comunicare de date certificateCerere comunicare de date certificate referitoare la înregistrările efectuate în Registrul Naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial - OriginalFormular predefinit
2Cerere copie certificată de pe unul dintre înscrisurile doveditoareCerere copie certificată de pe unul dintre înscrisurile doveditoareAtasament-
3Cerere copie certificată de pe extrasul raportului de activitate ori al bilantului anual al asociatiilor, fundatiilor sau federatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publicaCerere copie certificată de pe extrasul raportului de activitate ori al bilantului anual al asociatiilor, fundatiilor sau federatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publicaAtasament-
4Dovada în original a achitării tarifului aferent cererii de comunicare de date certificateDovada în original a achitării tarifului aferent cererii de comunicare de date certificate, în funcție de numărul de rubrici solicitate 5lei / rubrică la orice unitate a Trezoreriei de către persoanele juridice, la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul fiscal, în contul 20A365000 - „Alte venituri”.Atasament-
5Dovada în original a achitării tarifului aferent cererii de eliberare a unei copii certificate de pe unul dintre înscrisurile doveditoareDovada în original a achitării tarifului aferent cererii de eliberare a unei copii certificate de pe unul dintre înscrisurile doveditoare – 9 lei la orice unitate a Trezoreriei de către persoanele juridice, la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul fiscal, în contul 20A365000 - „Alte venituri”.Atasament-
6Dovada în original a achitării tarifului aferent cererii de eliberare a unei copii certificate de pe extrasul raportului de activitate ori al bilanțului anual al asociațiilor, fundațiilor sau federațiilor recunoscute ca fiind de utilitate publicăDovada în original a achitării tarifului aferent cererii de eliberare a unei copii certificate de pe extrasul raportului de activitate ori al bilanțului anual al asociațiilor, fundațiilor sau federațiilor recunoscute ca fiind de utilitate publică – 11 lei la orice unitate a Trezoreriei de către persoanele juridice, la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul fiscal, în contul 20A365000 - „Alte venituri”Atasament-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Copie de pe înregistrarea din Registrul Național, de pe înscrisurile doveditoare şi de pe extrasele rapoartelor de activitate şi ale bilanţurilor anuale transmise de asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publicăDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin nr. 954/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor
2Ordin nr. 1417/2006 privind accesul la Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial
3Ordin nr. 2534/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor
4Ordin nr. 765/2013 pentru modificarea OMJ nr. 1417/2006 privind accesul la Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial
5Ordin nr. 2076/2007 pentru organizarea evidentei speciale a asociatiilor religioase
6Hotarare nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
7Ordin nr.120/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Ministerului Justitiei - extrase
8Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.